Johtaja - Sosiaali- ja terveystoimiala

Päihdepalvelut ovat osa terveys- ja hyvinvointikeskustoimintaa, jossa vastataan monipuolisesti paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin ja tuodaan palvelut mahdollisimman helposti saataville. Toimintamme perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen.

Vuoden 2021 alusta päihdepalvelujen sosiaalisen kuntoutuksen viisi eri toimintoa yhdistyvät Toipumiskampukseksi. Kampuksen eri palvelut ja toimijat tarjoavat asiakkaillemme yksilöllistä, muutosvaiheen mukaista, pitkäkestoista ja toipumiskulttuurikeskeistä tukea. Kampuksella toimitaan elävässä vuorovaikutuksessa vertaisten ja läheisten kanssa. Yhteistyössä mukana ovat avo- ja laitoskuntoutuksen ostopalvelutuottajat. Työyhteisö on moniammatillinen.

Haemme Toipumiskampukselle johtajaa.

Kampuksen johtajana ymmärrät toipumisprosessia ja tunnet toipumisorientaation pääajatukset. Arvostat yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja läheltä johtamista. Johtajana pääset kehittämään uutta toimintaa uudessa työnkuvassa. Vastaat Helsingin kaupungin päihdehuollon laitoskuntoutuksen toiminnasta ja olet päihdepalvelujen johtoryhmän jäsen. Johtamistyössä työtovereinasi ovat ylihoitaja ja apulaisylilääkäri sekä kampuksen kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää ja osastonhoitaja.

Kampuksella toimivat laitoskuntoutusyksikkö Päihdekuntoutus Luoto ja sen osana toimiva Päiväkeskus Aalto, Perheiden päihdeavokuntoutus, Ryhmämuotoinen avokuntoutus, Päihdehuollon jälkikuntoutus sekä matalan kynnyksen päihteetön Päiväkeskus Villa Sture.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään 1.12. klo 12-15 sekä 2.12. klo 8-11.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kokemusta esihenkilötyöstä, toimeenpanokykyä sekä erinomaisia vuorovaikutus-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja.

Luemme eduksi:

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukaisen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden, johtamiskoulutuksen ja kokemuksen muutosjohtamisesta.

Palvelujärjestelmän ja kuntouttavan päihdetyön menetelmien tuntemisen.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-420-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Tutustu työnantajaan

Päihdepalvelujen päällikkö Pia Pulkkinen, pia.pulkkinen@hel.fi 9.-12.11.2020 ja 16-27.11.2020.
Päihdekuntoutus Luodon va johtaja Johanna Palve, johanna.palve@hel.fi 13.11.2020.

Helsingin kaupunki, Psykiatria- ja päihdepalvelut, Päihdepalvelut
Osoite: Nordenskiöldinkatu 20, 00250 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.