Skip to main content
test
Johtajaylifyysikko, Röntgen - Kanta-Hämeen keskussairaala

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ketterä ja rohkea noin 1900 työntekijän, 11 kunnan ja 171 000 kantahämäläisen asukkaan sairaanhoitopiiri, joka haluaa profiloitua potilaille ja henkilöstölle inhimillisenä ja haluttuna valintana. Haluamme olla valtakunnallisesti edelläkävijä vaikuttavuudessa sekä olla tiennäyttäjä tiedolla johtamisessa. Kanta-Hämeen keskussairaala on työntekijöidemme ja potilaiden mielestä ihmisen kokoinen sairaala - ja nyt yhtä ihmistä vailla.

Haemme johtajaylifyysikkoa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja tulevalle OmaHäme-hyvinvointialueelle. Työn pääasiallinen suorituspaikka on Hämeenlinnan keskussairaala, mutta fyysikoiden työnkuvaan kuuluu koko sairaanhoitopiirin kunnalliset säteilyn käyttöpaikat ja ensi vuoden alusta vastaavasti hyvinvointialueemme säteilyn käyttöpaikat. Tehtävänäsi on toimia sairaalan fyysikoiden esihenkilönä sekä johtamisjärjestelmämme mukaisena ylimpänä vastuuhenkilönä säteilyn käytöstä sairaanhoitopiirissä ja tulevassa OmaHäme-hyvinvointialueella. Merkittävä osa työstäsi suuntautuu radiologian yksikköön, mutta meillä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä kaikkien fyysikoiden tehtäväalueet ylittävät osastorajat ja täten töitä on osin myös kliinisellä neurofysiologialla, psykiatrialla (transkraniaalinen magneettistimulaatio), leikkausosastolla, alueen hammashoitoloissa, kliinisellä fysiologialla ja isotooppilääketieteen yksikössä.

Kanta-Hämeeseen ollaan rakentamassa kokonaan uutta keskussairaalaa. Uuden sairaalan on määrä avata ovensa vuonna 2026 ja tällöin kuvantamismodaliteettien määrä kasvaa keskussairaalassa ja mm. PET-TT otetaan Kanta-Hämeessä uutena modaliteettina käyttöön. Johtajaylifyysikkona tehtävänäsi on olla isossa roolissa mukana kuvantamislaitehankinnoissa ja tulevien tilojen säteilysuojelun toteutuksen suunnittelussa. Tiimissäsi toimii kolme muuta sairaalafyysikkoa sekä erikoistuva fyysikko. Lisäksi meillä on mm. mukavat lääkärit, hoitajat ja kuvantamisyksikön sairaalainsinööri, joiden kanssa saat tehdä töitä päivittäin. Yhteensä alueellamme on noin 150 säteilyn käyttäjää, joiden johdossa olet säteilyn käytön osalta johtamisjärjestelmämme mukaan.

Johtamiskoulutus ja -kokemus katsotaan eduksesi tässä johtamistehtävässä. Arvostamme radiologian fyysikkotehtävien lisäksi kokemusta myös kliinisen neurofysiologian, leikkausyksikön, hammaskuvantamisen sekä kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen fyysikkotöistä. Eduksi katsotaan myös laaja-alainen kokemus kuvantamislaitehankinnoista. Sisäiset auditoinnit ja itsearvioinnit ovat lakisääteinen rutiini meillä, joten kokemus näistä katsotaan eduksesi.

Johtajaylifyysikon tehtävässä kelpoisuusehtona sairaalafyysikon pätevyys sekä riittävä johtamistaito sekä -kokemus.

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Palkkaus määräytyy voimassaolevan sairaanhoitopiirin fyysikoiden palkkaperusteista hyväksytyn ohjeen mukaisesti. Muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytössä on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan valintapäätöksen saatuaan määräajassa. Valitulla tulee olla voimassa oleva tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotesuoja. Väliaikaisen tartuntatautilain (voimassa 31.12.2022 saakka) 48 a § mukaan työntekijällä tulee olla joko rokotusten tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja Covid-19-tautia vastaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 171 000 asukkaalle. Työkavereita meillä on noin 1 900 kahdessa eri yksikössä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.

Lisätietoja

http://www.khshp.fi/rekry
http://www.ahvenistonsairaala.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

tulosalueylilääkäri, Kati Kortelainen, puh. 03 629 3522
sähköpostilla etunimi.sukunimi@khshp.fi

Lisätietoja

Röntgen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tuotamme erikoissairaanhoidon palveluja 11 jäsenkunnan 171 000 asukkaalle. Työkavereita meillä on noin 1 900 kahdessa eri yksikössä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Henkilöstöetuuksia meillä on tarjolla monipuolisesti, muun muassa laajat työterveyspalvelut, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu sekä työsuhdematkalippu. Henkilökuntayhdistyksemme Hämeenlinnassa ja Riihimäellä tarjoavat myös monenlaista urheilu-, kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa. Hämeenlinnasta ja Riihimäeltä on lyhyet matkat ja hyvät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. Kanta-Hämeen keskussairaalassa on hyvät mahdollisuudet työnantajan tukemaan täydennyskoulutukseen. 1.1.2023 henkilökuntamme siirtyy uuden hyvinvointialueen organisaatioon ja hyvinvointialueen henkilöstöetuudet päätetään kuluvan vuoden aikana. Kanta-Hämeen hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy noin 6 700 sote- ja pelastustoimen työntekijää nykyisistä organisaatioista.

Kanta-Hämeen keskussairaala on savuton sairaala.


Osoite: Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna
Kanta-Hämeen keskussairaala - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat