test
Johtava hoitaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Johtava hoitaja on hoitotyön esihenkilö ja alueella toteutettavan hoitotyön kehittäjä. Hän vastaa avovastaanoton hoitotyön toiminnasta sekä vuodeosastosta yhdessä lähiesihenkilöiden kanssa. Lisäksi Hänen tehtäviinsä kuuluu Hyvinvointikeskuksen toimintavalmiuden ja jatkuvuuden ylläpito sekä talouden seuranta ja suunnittelu. Hän vastaa terveydenhuoltolain velvoitteiden täyttymisestä alueella yhdessä tulosaluejohtajan ja johtavan lääkärin kanssa. Johtava hoitaja kuuluu sairaanhoitopiirin hoitotyön johtajien verkostoon, ja edustaa siellä perusterveydenhuollon hoitotyön näkemyksiä ja edustaa hoitotyötä alueen viranhaltijoiden kokoontumisissa.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Teemu Taulavuori p. 040 126 2845

Lisätietoja

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Muonio-Enontekiö pt

Terveydenhoidon palveluita annetaan tulosalueella neljässä eri toimipisteessä Muonion ja Enontekiön alueella. Enontekiö on saamelaisalueeseen kuuluva kunta. Saamen kielen ja kulttuurin tuntemus on eduksi tehtävän suorittamisessa. Tehtävän keskeinen merkitys onnistuneen palveluntuotannon kannalta tarkoittaa myös sitä, että hakijalta edellytetään riittävää osaamista ja kokemusta työnjohdosta ja taloudesta sekä kykyä joustavaan yhteistyöhön koko työyhteisön kanssa. Ymmärrys ja kokemus perusterveyden toiminnasta ja kehittämisestä ovat ehdottomasti eduksi tehtävään haettaessa. Tarjoamme työhön valittavalle mielenkiintoisen ja tärkeän roolin osana osaavaa ja motivoitunutta työporukkaa tehtävässämme paikkakuntien ihmisten terveyden eteen. Muonio ja Enontekiö ovat tunturialueen helmiä ja mahdollistavat elämisen aidossa suhteessa luontoon ja sen kauneuteen!


Osoite: Pirkantie 11, 99300 Muonio

Sinulle suositellut työpaikat