JOHTAVA LÄÄKÄRI - Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akselissa on haettavana 7.12.2020 klo 12.00 mennessä johtavan lääkärin virka. Virka on uusi ja täytetään 1.1.2021 alkaen. Viran ensisijainen sijoituspaikka on Maskun terveyskeskus.

Perusturvakuntayhtymä Akseli tarjoaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten asukkaille. Kuntayhtymän alueen väestömäärä on noin 22 000. Kuntayhtymässä on 16,5 lääkärinvirkaa. Terveyspalveluihin kuuluvat avohoitopalvelut ja akuutti vuodeosasto. Terveyspalveluja tuotetaan kahdessa terveyskeskuksessa Maskussa ja Mynämäellä sekä suun terveydenhuoltoa myös Nousiaisissa.

Kuntayhtymässä on vuoden 2020 aikana valmisteltu uusi viranhaltijaorganisaatio, joka otetaan käyttöön 1.1.2021. Palvelut jakautuvat kolmelle tulosalueelle; lasten, nuorten ja perheiden tulosalue, työikäisten tulosalue sekä ikääntyneiden ja vammaisten tulosalue. Terveyspalvelut ovat osa työikäisten tulosaluetta.

Haussa oleva johtava lääkäri vastaa kuntayhtymän lääkäripalvelujen ja apteekin toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu lähiesimiehenä toimiminen 15,5 lääkärille ja farmaseutille. Johtava lääkäri toimii myös kuntayhtymän tartuntatautivastaavana lääkärinä ja lääkärien koulutusvastaavana.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun yleislääketieteen tai muun soveltuvan erikoisalan erikoislääkärin pätevyys. Arvostamme kokemusta hallinnollisista ja esimiestehtävistä.

Hakijan tulee omata hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, olla kykenevä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Arvostamme hyvää organisointikykyä, kehittävää työotetta sekä muutosvalmiutta ja organisaation uudistamishalukkuutta. Muutoksen johtamista tarvitaan kuntayhtymän taloustavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi.

Tehtäväkohtainen palkka on 6885,75 € / kk

Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista. Virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisellä hakulomakkeella kuntarekry.fi kautta. Videohaastatteluihin on varattu ajat
ti 8.12.2020 klo 15 ja ke 9.12.2020 klo 15 alkaen.

Lisätietoja antaa vs. ylilääkäri Oili Immonen, oili.immonen@soteakseli.fi, puh. 044 435 7701
vs. terveyspalveluiden linjajohtaja Susanna Lehtiranta, susanna.lehtiranta@soteakseli.fi, puh. 044 435 7596

Lisätietoja

http://www.soteakseli.fi

Tutustu työnantajaan

vs. ylilääkäri, Oili Immonen, oili.immonen@soteakseli.fi, puh. 044 435 7701
vs. terveyspalveluiden linjajohtaja Susanna Lehtiranta, susanna.lehtiranta@soteakseli.fi , puh. 044 435 7596

Perusturvakuntayhtymä Akseli, Terveyspalvelujen palvelulinja
Osoite: Ruutontie 2-4, 21250 Masku

Perusturvakuntayhtymä Akseli tarjoaa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten asukkaille. Kuntayhtymän alueen väestömäärä on noin 22 000. Kuntayhtymässä on 16,5 lääkärinvirkaa.