Johtava puheterapeutti - Kirkkonummen kunta

Johtava puheterapeutti - Kirkkonummen kunta

Johtavan puheterapeutin viransijaisuus

Kirkkonummen kunnassa on haettavana johtavan puheterapeutin viransijaisuus ajalle 3.6.2019 - 6.4.2020. Sijaisuus saattaa jatkua tämän päivämäärän jälkeenkin. Aloitus 3.6. tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu puheterapeutti (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994)

Johtava puheterapeutti toimii 6 puheterapeutin lähiesimiehenä ja on mielenterveyspalvelujen johtajan alainen. Odotamme siis sijaiselta esimieskokemusta ja valmiutta toimia lähiesimiehenä. Johtava puheterapeutti on tulosalueensa ja toimialansa laajennettujen johtoryhmien jäsen. Johtava puheterapeutti vastaa henkilöstöhallinnosta omien alaistensa osalta, puheterapiapalvelujen sisällöllisestä kehittämisestä ja saatavuudesta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja ostopalveluna hankittavasta puheterapiakuntoutuksesta. Johtava puheterapeutti toimii lisäksi oman toimintansa yhteyshenkilönä ja yhteistyön linjaajana / koordinoijana suhteessa yhteistyökumppaneihin. Hallinnollisen työn osuus työajasta on 40 %, loput työajasta käytetään asiakastyöhön.

Kirkkonummella puheterapiapalvelut järjestetään alueellisesti, pelkästään asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja on 4 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä. Palvelut on kohdennettu alle kouluikäisille. Kouluikäisille palveluja tarjotaan rajoitetusti ja aikuisikäisille tarpeen mukaan. Puheterapiapalveluja on elokuusta 2018 alkaen määrätietoisesti kehitetty ja kehitystyö jatkuu. Sijaiselta edellytetään kehitysmyönteisyyttä ja sitoutumista asetettuihin kehittämistavoitteisiin.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus KVTES:n ja kunnassa käytössä olevan palkkahinnoittelutaulukon mukaan.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628.
Hakemukset sähköisesti 1.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi (työavain 219530)

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut
Osoite: ., Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se kuuluu HSL-alueeseen. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan