Johtava puheterapeutti - Kirkkonummen kunta

Johtava puheterapeutti - Kirkkonummen kunta

Johtavan puheterapeutin viransijaisuus

Kirkkonummen kunnassa on haettavana johtavan puheterapeutin viransijaisuus ajalle 1.8.2019 - 6.4.2020. Sijaisuus todennäköisesti jatkuu tämän päivämäärän jälkeenkin. Aloitus 1.8. tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusvaatimus laillistettu puheterapeutti (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994)

Johtava puheterapeutti toimii 6 puheterapeutin lähiesimiehenä ja on mielenterveyspalvelujen johtajan alainen. Odotamme sijaiselta esimieskokemusta ja valmiutta toimia lähiesimiehenä. Johtava puheterapeutti on tulosalueensa ja toimialansa laajennettujen johtoryhmien jäsen. Johtava puheterapeutti vastaa henkilöstöhallinnosta omien alaistensa osalta, puheterapiapalvelujen sisällöllisestä kehittämisestä ja saatavuudesta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja ostopalveluna hankittavasta puheterapiakuntoutuksesta. Johtava puheterapeutti toimii lisäksi oman toimintansa yhteyshenkilönä ja yhteistyön linjaajana / koordinoijana suhteessa yhteistyökumppaneihin. Hallinnollisen työn osuus työajasta on 40 %, loput työajasta käytetään asiakastyöhön. Asiakastyö painottuu työhön lapsiasiakkaiden kanssa.
Kirkkonummella puheterapiapalvelut järjestetään alueellisesti, pelkästään asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja on 4 suomenkielistä ja 2 ruotsinkielistä. Palvelut on kohdennettu alle kouluikäisille. Kouluikäisille palveluja tarjotaan rajoitetusti ja aikuisikäisille tarpeen mukaan. Puheterapiapalveluja on elokuusta 2018 alkaen määrätietoisesti kehitetty ja kehitystyö jatkuu. Sijaiselta edellytetään kehitysmyönteisyyttä ja sitoutumista asetettuihin kehittämistavoitteisiin.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Tehtäväkohtainen palkka 3719,18 euroa/kk.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antaa mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroos puh. 040 1269 628.
Hakemukset sähköisesti 6.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi (työavain 234103)

PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALA, Toimintakyvyn tukipalvelut
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se kuuluu HSL-alueeseen. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.
Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan