Skip to main content
test

Tervetuloa kehittämään tulevaisuuden Pudasjärveä!
Nykyisen viranhaltija siirtyessä toisiin tehtäviin, etsimme joukkoomme uutta kehitysmyönteistä ja harvaan-asutun seutukunnan arvon tuntevaa johtavaa rakennustarkastajaa.

Johtavan rakennustarkastajan tehtävänä on johtaa ja kehittää rakennusvalvontaa ja vastata sen toiminnasta. Viranomaistehtäviin kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä toimia viranomaislautakunnan esittelijänä. Johtava rakennustarkastaja vastaa toimintonsa talouden suunnittelusta ja seurannasta. Tehtävään sisältyy myös paikallinen, alueellinen ja kansallinen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Pudasjärven rakennusvalvonnassa johtavan rakennustarkastajan alaisuudessa toimii toinen rakennustarkastaja ja lupasihteeri. Pudasjärven kaupunki hoitaa erillisellä sopimuksella myös Taivalkosken kunnan rakennustarkastuksen viranomaistehtävät.
Tehtävänkuvaan sisältyy myös muut esimiehen määräämät toimialaan liittyvät tehtävät.

Viran kelposuusvaatimuksena on maankäyttö- ja rakennusasetuksen tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen kelpoisuus sekä vähintään kahden vuoden työkokemuksen rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Katsomme eduksi rakennusvalvontaan liittyvän lisäkoulutuksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain tuntemuksen ja johtamis- tai esimieskokemuksen.

Arvostamme hyvää teknistä osaamista. Kunnassa on käytössä tällä hetkellä mm. YT-CAD -suunnitteluohjelmisto, WebGis, Facta, Lupapiste ja Cloudia.
Arvostamme kykyä ja halua toimia itsenäisessä ja vastuullisessa tehtävässä, kehityskykyä ja -myönteisyyttä, positiivista asennetta, hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista. Henkilön tulee jakaa ja sisäitää kuntastrategian mukaiset tavoitteet Pudasjärvestä aitona kyliensä kaupunkina, joka tähtää harvaan asutun seutukunnan kokonaisvaltaiseen elinvoimaan.

Rakennusvalvonta on osa teknisen ja ympäristötoiminnan tehtäväalueen 18 hengen työyhteisöä, joka toimii teknisen johtajan alaisuudessa.
Pudasjärven kaupungilla on valmisteilla Asumisen politiikka, jonka yhteydessä laadittavat toimintamallit, rakentajan palvelupolku ja korjausneuvonta, auttavat ja tehostavat rakennusvalvonnan päivittäistoimintaa ja asiakaspalvelua jatkossa. Toimintamalleja laatii ja käyttöönottaa asumisen ja elämisen palvelusuunnittelija.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkaryhmän III mukaan. Tehtäväkohtainen palkka 3300,00€/kk + henkilökohtainen lisä enintään 30% + ammattialalisä enintään 8%. Työaika KVTES mukainen liukuva toimistotyöaika 36,25 h/vko.

Kaupungin hallintosäännön mukaan virantäytöstä päättää kaupunginhallitus.

Lisätietoja

https://www.pudasjarvi.fi/
https://www.logcapital.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

tekninen johtaja Janne Karhu 040 544 3219

Lisätietoja

Pudasjärven kaupunki, Tekninen ja ympäristötoiminta

Tarjoamme sinulle monipuolisen vastuualueen, mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen, asiantuntevan työyhteisön tuen, nykyaikaiset työvälineet ja työtavat työaikajoustoineen (liukuva työaika, hybridityö). Käytössäsi ovat myös muun muassa laajat työterveyspalvelut, e-passi (sportti-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut) ja lounasetuus. Työyhteisössämme vaalimme vuorovaikutteisuutta, ajattelun avoimuutta ja ihmislähtöisyyttä. Pudasjärven kaupungilla työskenteleen yhteensä noin 340 työntekijää. Työpisteesi sijaitsee Pudasjärven kaupungintalolla.

Pudasjärvi sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosassa, Iijoen keskijuoksulla noin 90 km maakunnan pääkaupungista Oulusta koilliseen. Pudasjärvi kuuluu Oulunkaaren seutukuntaan. Pudasjärvi on Suomen kahdeksanneksi laajin kunta, väkiluvultaan noin 7800 asukasta.

Pudasjärvi tunnetaan laajoista luonnontilaisista suoalueistaan kuten Litokaira ja Olvassuo sekä Syötteen tunturialueesta hiihtokeskuksineen ja kaupunkimme alueella vapaana virtaavasta Iijoesta. Teollisuudessa Pudasjärvi tunnetaan pitkälle viedystä puunjalostustoiminnasta, jonka lippulaivoina paikkakunnallamme toimivat hirsitalotehdas Kontiotuote Oy sekä ikkunoita ja liukulasiseiniä valmistava Profin Oy.


Osoite: Varsitie 7 PL10 93100 Pudasjärvi, 93100 Pudasjärvi

Sinulle suositellut työpaikat