Johtava sosiaalityöntekijä - Säkylän kunta

Johtava sosiaalityöntekijä - Säkylän kunta

Säkylän kunnassa on avoinna
johtavan sosiaalityöntekijän virka.

Toimit lähiesimiehenä lastensuojelutyön, ennaltaehkäisevien lapsiperheiden palvelujen, aikuissosiaalityön ja virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen tiimissä. Tuet tiimin jäseniä asiakastyössä, vastaat työn laadusta ja asiakasprosessien seurannasta, ohjauksesta ja kehittämisestä sekä osallistut tarvittaessa asiakastyöhön. Hyvän työilmapiirin ylläpitäminen on meille arvokas ja yhteinen tavoite, jota tuet omalla esimiestyölläsi. Muun työn ohella toimit kunnan lastenvalvojana.

Tarjoamme monipuolista, vastuullista ja haasteellista työtä pienessä, kehitysmyönteisessä työyhteisössä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja aktiivista työotetta sekä halua palvelujen kehittämiseen. Toivomme, että sinulla on työkokemusta aikuissosiaalityöstä, lastensuojelusta, lapsiperheiden palveluista sekä esimiestyöstä.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015 7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä tehtävän edellyttämä riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työaika on 36,75 h/vko.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3 800 €/kk. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden kes-kusrekisteriin. Virkaan valitun on esitettävä ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002 6§ 2. mom.) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Säkylän kunnan työntekijänä sinulle tarjotaan säännöllinen tiimille suunnattu ryhmätyönohjaus, nykyaikaiset työvälineet, työterveyshuollon palvelut sekä mahdollisuus osallistua työhyvinvointia tukeviin toimintoihin sekä edullisempaan lounasruokailuun. Autamme tarvittaessa asunnon hankinnassa. Säkylä on savuton kunta.

Virka täytetään 1.12.2019.
Lisätietoja antaa perusturvajohtaja Johanna Ahokas, johanna.ahokas@sakyla.fi aj. 25.6.-4.7.2019. Voit jättää yhteydenottopyynnön halutessasi sähköpostitse.

Pyydämme Sinua toimittamaan hakemuksesi opinto- ja työtodistusjäljen-nöksineen 19.7.2019 mennessä www.kuntarekry.fi hakulomakkeella tai osoitteella: Säkylän kunta, Perusturvalautakunta, Rantatie 268, 27800 Sä-kylä tai perusturva@sakyla.fi. Haastattelupäivät ovat 8.-9.8.2019. Alkupe-räiset opinto- ja työtodistukset esitetään haastattelun yhteydessä

Lisätietoja

http://www.sakyla.fi

Perusturvajohtaja Johanna Ahokas, johanna.ahokas@sakyla.fi aj. 25.6.-4.7.2019. Voit jättää yhteydenottopyynnön halutessasi sähköpostitse.

Säkylän kunta, perusturva
Osoite: Rantatie 268, 27800 Säkylä

Säkylä on n. 7000 asukkaan kunta Lounais-Suomessa, Satakunnassa. Vahvuuksiamme ovat Suomen suurin kehittyvä varuskunta, erikoistunut elintarviketuotanto, arvokas luonnonympäristö ja aito yrittäjyys.
Säkylän kunta tarjoaa viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön ja uudistusmyönteisen ilmapiirin.

Tutustu työnantajaan