Johtava sosiaalityöntekijä - Ilmajoen kunta

Kiinnostaako Sinua vaihteleva työ, jossa voit vaikuttaa lastensuojelun kehittämiseen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen? Johtava sosiaalityöntekijä johtaa lasten ja perheiden palveluja, joihin kuuluvat sekä sosiaalihuoltolain että lastensuojelulain mukaiset palvelut ja lapsioikeudelliset palvelut. Tiimissä työskentelevät sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat, perheohjaajat ja lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lähiesimiehenä kehittämisestä ja on tukena vaativissa asiakastilanteissa sekä toimii työparina.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kokemusta lastensuojelutyöstä ja esimiestehtävistä. Tavoitteena on tarjota asiakkaillemme helposti tavoitettavat, kokonaisvaltaiset ja muiden toimijoiden kanssa yhteensovitetut palvelut. Tehtävässä on erinomainen mahdollisuus kehittää perhepalveluiden kokonaisuutta ja luoda Ilmajoelle yhtenäistä perhekeskusta yhdessä toimivan tiimin kanssa. Lastensuojelussa olemme ottaneet käyttöön systeemisen toimintamallin lastensuojelun sosiaalityön osalta ja juurrutamme toimintamallia lasten ja perheiden asiakkuuksissa. Johtava sosiaalityöntekijä toimii tiimin konsultoivana työntekijänä. Odotamme Sinulta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, työn menestyksellinen hoitaminen vaatii Sinulta hyvää ilmaisukykyä ja paineensietoa vaihtelevissa työtilanteissa. Työ sisältää verkostotyötä yhteistyötahojen kanssa ja osallistumista erilaisiin työryhmiin. Työn tueksi tarjotaan esimiehen tuki, työnohjaus ja osaava, innostunut työyhteisö.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2005 7 §:n mukainen laillistus) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja Ilmajoen kunnan työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran hakuaikaa on jatkettu ja virkaa aikaisemmin hakeneet huomioidaan valinnassa. Hakemukset pyydetään lähettämään ensi sijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 277706). Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollista, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteella: Ilmajoen kunta, Perusturvalautakunta, PL 23, 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä "Johtava sosiaalityöntekijä". Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset todistukset tarkastetaan haastateltavilta.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Sosiaalijohtaja Tytti Luoto, puh 044 4191 250 tai sähköpostilla tytti.luoto@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunta, Sosiaali- ja terveysosasto
Osoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

ILMAJOKI on kehittyvä yli 12.000 asukkaan kunta Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoen seudulla. Ilmajoki tunnetaan monipuolisista koulutuspalveluista, kulttuurista, urheilusta ja yrittäjyydestä.

Ilmajoelta löytyy luovaa leikkisyyttä, nuijamiesten voimaa ja kättä pirempää tulevaisuuden tekijöille. Entisestä emäpitäjästä on kehittynyt aktiivinen asuinkunta - turvallinen paikka omalle väelle, kunnon kumppani naapureille ja toisenlainen paikka turisteille. Eikä tilastakaan tee tiukkaa, kun horisontissa näkyy Suomen lavein lakeus - Kyrönjoen Alajoki.