Johtava sosiaalityöntekijä - Pirkkalan kunta

Etsimme innostavaa ja kehittämishaluista johtavaa sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan 2.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Olet osa kehittämismyönteistä ja yhteen hiileen puhaltavaa työyhteisöamme. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vahvistaa omaa osaamistasi Viiden tähden kunnassa.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja toimii lähiesimiehenä 15 sosiaalihuollon ammattilaiselle. Hänen vastuualueenaan on mm. perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu ja aikuissosiaalityö. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen kehittämistyötä tehdään lastensuojelusta vastaavan johtavan sosiaalityön-tekijän kanssa työparina. Johtavat sosiaalityöntekijät toimivat työpareina ja sijaistavat toisiaan.

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista sosiaalityön kentän osaamista ja hyviä vuorovaikutus-, organisointi-, neuvottelu- ja päätöksentekotaitoja. Arvostamme aiempaa esimieskokemusta. Odotamme, että olet motivoiva, innostava ja osallistava esimies tiimillesi.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työn sosiaalipalvelujen tulosalueen johtoryhmän jäsenenä. Meillä on myös mahdollisuus tehdä etätyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistettu sosiaalityöntekijä (sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 mukainen pätevyys), alan tuntemus ja riittävä johtamistaito. Edellytämme Valvira-rekisteröintiä ja tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Johtavan sosiaalityöntekijän valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden lisäksi henkilöiden soveltuvuuteen. Haastatteluiden lisäksi käytämme rekrytoinnissa tarvittaessa apuna ulkopuolista soveltuvuusarviointia.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä soveltuvuuslausunto terveydentilastaan. Lisäksi valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työaika on 36,25h/vko ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Haastattelut pidetään 8.10.2020. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset esitetään haastattelussa.

Tutustu työnantajaan

Sosiaalityön johtaja Virpi Kokko puhelin: 050 401 2030, sähköposti: etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Pirkkalan kunta
Osoite: Pirkkala, 33960 Pirkkala

Pirkkala on yli 19 000 asukkaan kunta, joka työllistää noin 1400 henkilöä. Pirkkala sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen kaupunkiseudulla. Tilastojen mukaan Pirkkala on Suomen vetovoimaisin kunta, jonka asukasluku on 2000-luvulla kasvanut nopeimmin suhteessa väkilukuun. Ikärakenteeltaan nuoressa kunnassa asuu paljon lapsiperheitä, ja väestö on maan kolmanneksi koulutetuinta.

Kuntien asukastyytyväisyystutkimuksessa Pirkkala on sijoittunut viime vuosina kärkikolmikkoon. Tästä kuuluu kiitos henkilöstöllemme, josta haluamme pitää hyvää huolta. Mukavan kokoinen organisaatio antaa työnteolle mielekkäät puitteet, joissa pääset kehittämään osaamistasi. Pirkkalan kunnan arvot – välittäminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja luovuus – näkyvät arjessamme.

Pirkkalan kunta tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten esimerkiksi tukea liikuntaharrastuksiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja omaehtoiseen opiskeluun. Olemme savuton työpaikka.