Johtava sosiaalityöntekijä - Ikaalisten kaupunki

Ikaalisten kaupunki julistaa haettavaksi
JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Palvelut jakautuvat kahteentoista suurtuotteeseen, joista johtavan sosiaalityöntekijän vastuulle kuuluvat perhepalvelut ja aikuissosiaalityö. Sosiaali- ja terveyspalveluista suurin osa löytyy saman katon alta yhteisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

Perhepalveluiden suurtuotteeseen kuuluvat lastensuojelu, perheneuvonta, opiskeluhuollon psykologipalvelut, lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja perhetyö. Aikuissosiaalityön suurtuotteeseen kuuluvat aikuisasiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki sekä sosiaalinen kuntoutus.

Perhepalveluiden tiimiin kuuluvat sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä kaksi perhetyöntekijää. Perheneuvonnassa työskentelee 3 psykologia, joista yksi Ikaalisissa ja kaksi Hämeenkyrössä, sekä konsultoiva lastenpsykiatri. Aikuissosiaalityön tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön palvelukokonaisuudesta ja kehittämisestä, johtaa ja hallinnoi ostopalveluja sekä tekee myös asiakastyötä lastensuojelussa ja lapsiperheiden sosiaalipalveluissa. Johtava sosiaalityöntekijä on sote-johtoryhmän jäsen. Hän osallistuu myös Pirsote- ja Komas-hankkeisissa Pirkanmaan hyvinvointialueen valmisteluun.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys sekä Valviran rekisteröinti.

Edellytämme hakijalta itsenäistä päätöksentekokykyä, huolellista ja kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä toimia moniammatillisissa verkostoissa. Työ vaatii myös hyvää paineensietokykyä, organisointitaitoja ja ymmärrystä henkilöstö- ja taloushallinnosta. Eduksi katsotaan aiempi työkokemus perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön alalta sekä esimiestyöstä.

Tarjoamme mahdollisuuden kehittää palveluita yhdessä toimivan tiimin kanssa, vastuullisen ja itsenäisen työn sekä pienen kaupungin mutkattoman ilmapiirin ja joustavat yhteistyömahdollisuudet. Ikaalisten kaupunki on aktiivisesti mukana maakunnallisissa kehittämishankkeissa ja viestimme toiminnastamme sosiaalisessa mediassa.

Virka täytetään 13.9.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta 18.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat sosiaalityöntekijä Katja Vähäkangas, katja.vahankangas@ikaalinen.fi tai puh. 0447306516 (21.7. - 6.8.2021) ja 9.8.2021 alkaen perusturvajohtaja Timo Tallila timo.tallila@ikaalinen.fi tai puh. 044 7301256.

Lisätietoja

Ikaalisten kaupunki, Sosiaalipalvelut
Osoite: Silkintie 3, PL 33, 39500 Ikaalinen

Sinulle suositellut työpaikat