Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa on haettavana johtavan sosiaalityöntekijän virka. Virka täytetään ensin määräaikaisesti ajalla 12.9.-31.12.2022 tämän jälkeen virka jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 1.1.2023 alkaen.

Perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä vastaa yksikön lähiesimiestehtävistä yhdessä toisen johtavan sosiaalityöntekijän kanssa. Perhepalveluissa ja lastensuojelun avohuollossa työskentelee yhteensä 36 sosiaalityöntekijää ja 12 sosiaaliohjaajaa. Työntekijät ovat jakautuneet työskentelemään perhesosiaalityössä, lastensuojelun avohuollossa ja arviointitiimissä joihin on nimetty tiimivastaavat.

Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun systeemisen toimintamallin mukaisten tiimien toiminnasta, toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä. Työtehtäviin kuuluvat myös henkilöstö-ja talousahallinnnon tehtävät, työturvallisuudesta vastaaminen sekä aktiivinen osallistuminen verkostotyöhön. Johtava sosiaalityöntekijä johtaa myös tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa.

Kelpoisuusehtona virkaan on Sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015).
Lisäksi valitulta vaaditaan laajaa tuntemusta lastensuojelulain ja sosiaalihuoltalain mukaisista asiakasprosesseista. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a§:n mukaista rokotesuojaa.

Hakijalta odotetaan vahvaa organisointikykyä, lainsäädännön tuntemusta, itsenäistä työotetta sekä tuotannon prosessien hallintaa. Johtavalta sosiaalityöntekijältä edellytetään henkilöstön työhyvinvointia tukevaa työotetta sekä erinomaisia yhteistyö- ja työyhteisötaitoja. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus lastensuojelun sosiaalityön tehtävistä ja kokemus esihenkilötyöstä.

Viran työaika on 37,75 h/vko.
Viran palkkaus 4151,76 €/kk.

Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksytty lääkärintodistus ja esitettävä todistus huumausainetestistä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa ajalla 20.6.-23.6.2022 johtava sosiaalityöntekijä Juha Asunmaa p. 044 718 3701 ajalla 27.6.-1.7.2022 johtava sosiaalityöntekijä Ansa Nikula-Partanen p. 044 718 3801 ja vs. sosiaalityön päällikkö Sari Räsänen p. 044 718 5813

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Perusturvan palvelualue, Perhepalvelut ja lastensuojelun avohuolto

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Viestikatu 1-3, 3.krs, 70600 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat