Johtava sosiaalityöntekijä - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Tule mukaan rakentamaan Espoon vammaispalvelua ja asiakaslähtöisesti palvelevaa asiantuntijuutta!Espoon vammaispalveluissa on haettavana lasten (n. 0-15 v) asioita hoitavan tiimin johtavan sosiaalityöntekijän virka. Johtava sosiaalityöntekijä toimii hallinnollisena ja työnjohdollisena esimiehenä tiiminsä jäsenille. Tiimiin kuuluu sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja toimistosihteereitä. Samassa työyhteisössä työskentelee kaksi muutakin johtavaa sosiaalityöntekijää. Johtavat sosiaalityöntekijät rakentavat yhdessä vammaispalvelujen toimivaa arkea ja sijaistavat tarvittaessa toisiaan, joten työhön sisältyy kaikenikäisten vammaisten asioihin liittyviä työtehtäviä. Koko perheen tilanteen ymmärtäminen on tärkeää lasten tiimin johtavan sosiaalityöntekijän tehtävissä, vaikka palvelujen saaja onkin lapsi itse. Keskeisiä vastuualueen palveluja ovat mm. omaishoidon tuki ja tilapäinen hoito vammaisen lapsen kotiin. Vammaispalveluista myönnetään vammaisuuteen perustuvia palveluja/tukitoimia ja omaishoidon tukea lapsille, nuorille ja aikuisille. Palvelut ja tukitoimet perustuvat vammaispalvelulakiin, kehitysvammaisten erityishuoltolakiin, omaishoidon tuesta annettuun lakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Espoon vammaispalvelut on kehittämismyönteinen yhteisö, joka haluaa tehdä yhteistyötä muiden toimialojen kanssa. Kehitystyömme painopisteitä ovat mm. ensiarvioinnin toteutus, sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työnjako sekä yhteistyö tilanteissa, joissa asiakas/asiakkaan perhe tarvitsee useantyyppisiä palveluja. Työyhteisömme on ilmapiiriltään monenlaisuutta hyväksyvä. Toisiimme meitä yhdistää muun muassa kokemus työmme merkityksestä ja tarpeellisuudesta asiakkaillemme ja halu pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista. Tarjoamme perehdytystä tehtävään ja toivomme uuden johtavan sosiaalityöntekijämme rakentavan pitkäjänteisesti kanssamme yhteistä tulevaisuutta. Johtavan sosiaalityöntekijän työaika sijoittuu ns. virka-aikaan. Työn aloittamisajankohdasta mahdollista neuvotella.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen pätevyys.
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Vammaisten sos.työn päällikköArja Mäkinen 043 827 3095 etunimi.h.sukunimi@espoo.fi Vammaispalvelupäällikkö Anu Autio 043 825 9890 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon vammaispalvelut
Osoite: Kamreerintie 2 A 4 krs, 02770 Espoo

Tutustu työnantajaan