Johtava sosiaalityöntekijä - Jyväskylän kaupunki

Haluamme Sinut, lastensuojelun ammattilainen - meille työhön! Tule mukaan kehittämään Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palveluita yhdessä aktiivisten ja osaavien työntekijöiden ja lastensuojelun palveluiden kolmen muun esimiehen kanssa.

Nyt haemme Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuoltoon

JOHTAVAA SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

esimiestiimin vahvistukseksi. Virka on uusi ja toistaiseksi voimassa oleva.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksikkö on vahva, osaava ja kehittyvä. Olemme mm. ottamassa käyttöön systeemisen sosiaalityön mallia ja teemme laajaa yhteistyötä erityspalvelujen kanssa. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun avohuollon toiminnasta, taloudesta ja kehittämistyöstä yhdessä kolmen muun johtavan sosiaalityöntekijän kanssa esimiesvastuullisesti. Johtavien sosiaalityöntekijöiden suorassa alaisuudessa toimii lastensuojelun sosiaalityön tiimit. Johtava sosiaalityöntekijä on lastensuojelun palveluiden johtoryhmän jäsen ja esimiehenä toimii lastensuojelun palvelupäällikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta lastensuojelun viranomaistehtävistä sekä todennettua kokemusta esimiestehtävistä. Odotamme aktiivista työotetta sekä vahvaa itsenäistä työskentelyä ja kykyä päätöksentekoon. Johtavalla sosiaalityöntekijällä tulee olla hyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemus, taitoa toimia sosiaalityön asiantuntijana sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot. Kokemus johtavan sosiaalityöntekijän virkatehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Anne Seppälä, puh. 014 266 3447 (3.7. asti)
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Sosiaalipalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka