Johtava sosiaalityöntekijä lastensuojeluun - Jyväskylän kaupunki

Haluamme Sinut, lastensuojelun ammattilainen - meille työhön! Tule mukaan kehittämään Jyväskylän kaupungin lastensuojelun palveluita yhdessä aktiivisten ja osaavien työntekijöiden ja lastensuojelun palveluiden muiden esimiesten kanssa.

Nyt haemme Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuoltoon

JOHTAVAA SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityön yksikkö on vahva, osaava ja kehittyvä. Olemme mm. ottamassa käyttöön systeemisen sosiaalityön mallia ja teemme laajaa yhteistyötä erityspalvelujen kanssa. Johtava sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojelun avohuollon toiminnasta, taloudesta ja kehittämistyöstä yhdessä kahden muun johtavan sosiaalityöntekijän kanssa esimiesvastuullisesti. Johtavan sosiaalityöntekijän suorassa alaisuudessa toimii kolme lastensuojelun sosiaalityön tiimiä. Johtava sosiaalityöntekijä on lastensuojelun palveluiden johtoryhmän jäsen ja esimiehenä toimii lastensuojelun palvelupäällikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta lastensuojelun viranomaistehtävistä sekä todennettua kokemusta esimiestehtävistä. Odotamme aktiivista työotetta sekä vahvaa itsenäistä työskentelyä ja kykyä päätöksentekoon. Johtavalla sosiaalityöntekijällä tulee olla hyvä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuntemus, taitoa toimia sosiaalityön asiantuntijana sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot. Kokemus johtavan sosiaalityöntekijän virkatehtävistä katsotaan hakijalle eduksi.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virka alkaa sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelupäällikkö Anne Seppälä, puh. 014 266 3447 (ei viikolla 9)
Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Huttunen, puh. 014 266 3469
Johtava sosiaalityöntekijä Saara Keränen, puh. 014 266 3534
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lastensuojelun palvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!