Johtava sosiaalityöntekijä - Lohjan kaupunki

Johtava sosiaalityöntekijä - Lohjan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä, lapsiperheiden sosiaalipalveluihin haetaan johtavaa sosiaalityöntekijää.

Johtavan sosiaalityöntekijän pääasiallinen tehtävä on vastata perhesosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien toimintojen tukemisesta ja asiakasprosessien sujuvuudesta palvelujen ja asiakastyön erikoisasiantuntijuuden roolissa. Johtava sosiaalityöntekijä toteuttaa yksikön asiakasprosessien kehittämistyötä yhdessä henkilöstön kanssa, vastaa tiimityöskentelystä, toimii henkilöstölle tarvittaessa työparina asiakastilanteissa sekä vastaan osaltaan laadukkaan asiakaspalvelun toteuttamisesta. Johtava sosiaalityöntekijä osallistuu taloushallinnon suunnitteluun ja toteutukseen, johtaa ja organisoi vaativan asiakastyön asiantuntijatyötä, yhteistyötä monitoimijaisesti sekä työskentelyn eri prosesseja.

Tehtävässä edellytetään aiempaa työkokemusta ja osaamista talousjohtamisesta sekä hyvää lasten, nuorten ja perheiden palvelujärjestelmän tuntemusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset vuorovaikutus-, neuvottelu- ja yhteistyötaidot. Myös aiempi kokemus / osaaminen lastensuojelutyöstä ja lainsäädännön vahva tuntemus on tehtävän menestyksellisen hoidon edellytys. Arvostamme kehittämismyönteisyyttä sekä systeemisen lastensuojelumallin tuntemusta.

Lohjan Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Lohjalla lapsiperheiden palvelut toteutetaan alueellisena työskentelynä, moniammatillisena yhteistyönä lähellä lapsia ja perheitä. Lohja on saanut Unicefin Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen. Tule kehittämään kanssamme Lohjan perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluja.

Etsimme juuri Sinua Lohjalle osaksi moniammatillista tiimiämme, jossa ratkaisuja etsitään yhdessä asiakkaan ja perheen kanssa. Tavoitteena on tuoda systeemisen ajattelun periaatteet ja ajattelua tukevat menetelmät konkreettisesti ohjaavaksi näkökulmaksi perhesosiaalityöhön ja lastensuojelutyöhön.

Työsi tueksi tarjoamme moniammatillisen tiimin, jossa on sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, oma vastaanottoyksikkö, perheterapeutti, psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja, perhetyöntekijöitä sekä ammatillisia tukihenkilöitä. Tarjoamme säännölliset työnohjaukset, erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuudet, esimiehen tuen sekä toimivan työterveyshuollon.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Palkka on 3754,88 €/kk, KVTES:n mukaan. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja ennen työn vastaanottamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan. Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lohjan kaupunki on savuton työnantaja.

Lisätietoja

http://www.lohja.fi

lapsiperhetyön päällikkö Päivi Känkänen tfn. 044 3741 225, paivi.kankanen@lohja.fi (ei tavoitettavissa 19.-20.6.2019)
Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä.
Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 27.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-156-19. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Hyvinvointi, Sosiaalipalvelut
Osoite: Lohja

Lohja on turvallinen järvikaupunki läntisellä Uudellamaalla, lähellä suurkaupungin sykettä. Tapahtumarikas Lohja sijaitsee keskeisellä paikalla eteläistä Suomea, noin puolen tunnin päässä pääkaupunkiseudusta.
Viihtyisät asuinympäristöt, monipuolinen kulttuuri, korkeatasoinen osaaminen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä luovat edellytykset asukkaiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille.
Lohjan väkiluku on noin 48 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 3 000 työntekijää.

Tutustu työnantajaan