Johtava sosiaalityöntekijä - Vaasan kaupunki

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hakee johtavaa sosiaalityöntekijää sosiaalityö ja perhepalvelut tulosalueelle.

Huom! Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä, äidinkieli ja sukupuoli. Täytäthän huolellisesti tutkinto, kielitaito ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi Vaasan kaupunki suosii anonyymia rekrytointia. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Tulosalueen tehtävänä on asiakkaan ja perheen voimavaroista ja tarpeista lähtien edistää ja ylläpitää hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta sekä osallisuutta järjestämällä tarpeenmukaisia, vaikuttavia, laadukkaita ja kustannustehokkaita sosiaali- ja terveyspalveluja. Sosiaalista hyvinvointia edistetään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteiden toteuttamiseksi. Viran alkusijoituspaikka on aikuisten sosiaalityön palvelualue.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen työnjohto- ja suunnittelutehtävät sekä niiden kehittäminen yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa. Tukena työssä on ammattitaitoinen ja motivoitunut työtiimi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3 ja 7 §) mukainen kelpoisuus (laillistettu sosiaalityöntekijä).

Kielitaitovaatimuksena on suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen hallitseminen, kielitaitoluokka I (kielitodistus).
Muu kielitaito luetaan eduksi.

Edellytämme hyviä esimies- ja johtamistaitoja, työkokemusta (aikuis)sosiaalityössä, vammaispalveluissa ja /tai kotoutumisen tukemisessa, esimiestehtävissä ja kehittämisessä, joustavuutta ja kykyä johtaa organisaatiota muutostilanteissa sekä toimintaan liittyvän laajan palveluverkon ja lainsäädännön tuntemista.

Arvostamme osaamista erilaisista asiakastyö menetelmistä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen tehtävän muuttuvassa toimintaympäristössä. Vaasan kaupunki on mukana valmistelemassa Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymää, joka järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Pohjanmaan maakunnan alueella 1.2.2022 alkaen.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Tehtävään valitun on ennen työn alkamista esitettävä lääkärinlausunto terveydentilastaan (T-todistus).

Haastattelut pidetään viikolla 49
Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.vaasa.fi

Tutustu työnantajaan

Palvelualuejohtaja Virpi Kortemäki puh. 040 524 9970
Tulosaluejohtaja Erkki Penttinen puh. 040 847 2610

Sosiaali- ja terveystoimi / Aikuisten sosiaalityö
Osoite: Vaasa, 65100 Vaasa

Sosiaali- ja terveystoimen lähes 2000 osaajaa ovat asukkaiden tukena arjessa uuden elämän ensihetkiltä hyvään vanhuuteen asti. Ammattilaisemme työskentelevät vaasalaisten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden parissa. Kun menet terveysasemalle, hammaslääkäriin, tarvitset tukea elämän hallinnassa tai vaikkapa fysioterapiaa, ottavat osaajamme sinut vastaan. Tukea on tarjolla myös kotiosoitteessa muun muassa kotihoidon ja palveluasumisen myötä.