Johtava ylilääkäri - Valkeakosken kaupunki

Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 19.7.2019 klo 15.00 mennessä

Johtavan ylilääkärin virka (21000)

Viran kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla. Terveysalan johtamiskoulutus ja kokemus perusterveydenhuollon johtamistehtävistä, kehittämisinnostus ja hyvät vuorovaikutustaidot luetaan hakijalle eduksi.

Johtava ylilääkäri vastaa Valkeakosken kaupungin terveyspalveluiden tulosalueen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä. Terveyspalveluiden tulosalueelle kuuluvat avosairaanhoito, kuntoutuspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, terveyskeskussairaala, suun terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito. Lisäksi johtava ylilääkäri toimii avosairaanhoidon tulosyksikön johtajana sekä uuden terveyskeskussairaalan valmistumiseen asti terveyskeskussairaalan tulosyksikön johtajana.

Valituksi tulleen on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä on 6 kk:n koeaika. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 § mukaista rokotesuojaa.

Hakemukset toimitetaan 19.7.2019 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi, (työavain 240 357) tai postitse os. Valkeakosken kaupunki, Kirjaamo, PL 20, 37601 Valkeakoski (kuoreen merkintä hakemus johtavan ylilääkärin virkaan).

Haastattelut järjestetään viikolla 31.

Lisätietoja antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Uschanoff, puh. 040 335 6018 ja vt. johtava ylilääkäri Arja Myllynen, puh. 040 335 7250.

Valkeakoski 13.6.2019

Sosiaali- ja terveyskeskus

Lisätietoja

http://www.valkeakoski.fi

Lisätietoja antaa vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Minna Uschanoff, puh. 040 335 6018 ja vt. johtava ylilääkäri Arja Myllynen, puh. 040 335 7250.

Valkeakosken kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Hallinto
Osoite: Salonkatu 24, 37600 Valkeakoski

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella
on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa
sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Tutustu työnantajaan