Johtava ylilääkäri - Pieksämäen kaupunki

Pieksämäen kaupunki hakee perusturvan hallintoon johtavaa ylilääkäriä vakituiseen virkasuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Johtavan ylilääkärin tehtävänä on vastata Pieksämäen perusterveydenhuollon lääketieteellisestä toiminnasta, osallistua osaltaan toiminnan kehittämiseen sekä vastata hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta yhteistyössä tulosaluejohtajien kanssa. Lisäksi valittava voi vastata jokin alueen ylilääkärin tehtävistä osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan. Johtava ylilääkäri toimii tartuntataudeista vastaavana lääkärinä sekä huolehtii osaltaan potilasvahinkoasioiden sekä potilasmuistutusten käsittelystä.

Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin tutkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito vastaavassa julkishallinnollisessa tehtävässä. Tehtävän hoitaminen edellyttää kykyä strategisten tavoitteiden toteuttamiseen, kiinnostusta ja halua moniammatillisen toiminnan aktiiviseen kehittämiseen ja uudenlaisten toimintatapojen kokeilemiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä ja itsenäistä työskentelyotetta. Edellytämme valittavalta erinomaista suomen kielen taitoa. Suoritettu erikoislääkärin tutkinto soveltuvalta alalta ja johtamiskoulutus katsotaan hakijan eduksi.

Terveyskeskuksemme on valittu erikoistuvien lääkäreiden täyden viiden tähden koulutuspaikaksi ja vuoden 2019 laatuterveyskeskukseksi. Vastaanottopalveluissa pitkäaikaissairaiden hoito on eriytetty. Terveyskeskuksessa on vuodeosaston lisäksi kotisairaalatoimintaa. Perusturvan palvelut on keskitetty saman katon alle mukaan lukien mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perheiden palvelut sosiaalipalveluineen. Yhteistyö talon sisällä on tehty mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi. Mikkelin keskussairaalan erikoislääkärit pitävät usean erikoisalan poliklinikoita Pieksämäellä tehden erikoissairaanhoidon konsultoinnin sujuvaksi ja luoden hyvää pohjaa koulutusyhteistyölle. Virka-ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto toimii omalla erillisellä lääkäripäivystysringillä ja vuorot ovat olleet hyvin haluttuja. Yöpäivystys on keskitetty Mikkeliin.

Virkavalinta on ehdollinen kunnes valittu on esittänyt hyväksytyn työhönsopivuuslausunnon Pieksämäen kaupungin käyttämältä työterveyshuollolta. Koeaika on 6 kk. Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Virkaa haetaan 9.11.2020 klo 15.00 mennessä sähköisellä hakemuksella suoraan Kuntarekry.fi-sivulta tai kotisivuiltamme www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat, josta löytyy hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake, johon liitetään CV/ansioluettelo. Haastattelut pidetään 16.11.2020 ja 18.11.2020

Lisätietoja

https://www.pieksamaki.fi/

Tutustu työnantajaan

Perusturvajohtaja Paula Tiihonen p. 044 799 5639, paula.tiihonen@pieksamaki.fi

Pieksämäen kaupunki, Perusturva
Osoite: Tapparakatu 1-3, 76100 Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungin perusturvan vastuualue järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.

Pieksämäellä on kunnan tuottamien sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen lisäksi yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Toimiala on suurin työllistäjä paikkakunnalla. Tervetuloa meille töihin!