Johtava ylilääkäri - Rauman kaupunki

Johtava ylilääkäri - Rauman kaupunki

Rauman kaupunki hakee Terveyspalvelujen johtavaa ylilääkäriä vakinaiseen virkaan

Johtava ylilääkäri on yksi sosiaali- ja terveystoimialan viidestä palvelualuejohtajasta ja toimii kiinteässä yhteistyössä palvelualueen ylihoitajan kanssa. Johtava ylilääkäri toimii myös kansanterveyslain edellyttämänä vastaavana lääkärinä. Palvelualue kattaa lääkärien ja hoitajien vastaanottotoiminnan, osastotoiminnan, lääkinnällisen kuntoutuksen, työterveyshuollon, perhekeskuksen, suun terveydenhuollon sekä kaupungin oman erikoissairaanhoidon järjestämisen. Toimialalla tehostetaan vastuualueiden keskinäistä sekä maakunnan erikoissairaanhoidon kanssa tehtävää yhteistyötä väestön terveyden, toimintakykyisyyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi talouden reunaehtojen mukaisesti. Johtava ylilääkäri ohjaa vastuualuettaan toimialan ISO 9001:2015 laatusertifikaatin mukaisesti.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri ja tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto. Hallinnollinen pätevyys ja johtamiskokemus luetaan eduksi. Arvostamme kuntasektorin päätösvalmisteluun liittyvää osaamista, moniammatillisia yhteistyötaitoja sekä valmiutta kehittää ja uudistaa toimintaprosesseja. Lisäksi edellytämme tartuntatautilain 48§:n rokotussuojaa ja hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Lääkärisopimuksen mukaisten työehtojen lisäksi tarjoamme paikallisesti sovitun kilpailukykyisen palkan sekä hyvät kehittymismahdollisuudet innostavassa työyhteisössä. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimita hakemuksesi 1.4.2019 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti (www.rauma.fi/rekry). Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Lisätietoja antaa Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Satu Helin p.050 428 5244, sähköpostilla satu.helin@rauma.fi

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Terveyspalvelut
Osoite: Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan