Skip to main content
test
Johtava ympäristönsuojelutarkastaja - Paraisten kaupunki

Johtava ympäristönsuojelutarkastaja

Saaristokaupunki Parainen julistaa uudelleen haettavaksi uuden johtavan ympäristönsuojelutarkastajan viran.

Johtava ympäristönsuojelutarkastaja vastaa kaupungin ympäristönsuojeluasioista. Vastuualue sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte-, kemikaali-, vesi- ja vesihuoltolain mukaiselle valvontaviranomaiselle kuuluvat tehtävät. Tehtävään kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät.

Johtavan ympäristönsuojelutarkastajan tehtävään kuuluu ympäristönsuojeluasioiden esittelijänä toimiminen rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Kaupungissa on käynnissä organisaatiouudistus, ja vuoden 2023 alusta lukien ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta yhdistyvät yhteiseksi elinvoimatoimialan alaiseksi lupayksiköksi.

Tarjoamme uudelle johtavalle ympäristönsuojelutarkastajalle kiinnostavan ja monipuolisen tehtävän ympäristötietoisessa ja modernissa kaupungissa ja työpaikan mukavassa työyhteisössä. Työkenttänä on koko kunnan alue, ja se käsittää siten maailman kauneimman saariston. Työtehtäviin sisältyy myös tarkastusten suorittaminen eri kunta-alueilla, eli tehtävään valittavalla on oltava ajokortti ja auton käyttömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimukset ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys ympäristönsuojeluun. Kielitaitovaatimuksena on ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Kokemus alan työtehtävistä sekä ympäristönsuojelulainsäädännön ja -tekniikan hyvä tuntemus ovat edellytys viran menestyksekkäälle hoitamiselle. Lisäksi tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja sekä hyviä johtamis- ja neuvotteluominaisuuksia. Vesiekologian tuntemus ja perehtyneisyys kunnallishallintoon luetaan ansioksi.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus) mukaan. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Aikaisemmin jätetyt hakemukset otetaan automaattisesti huomioon uudessa palvelukseenottoprosessissa.

Hakuaika päättyy 5.1.2023 klo 12.00.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen, puh. 050 596 2642, tai vt. ympäristönsuojelutarkastaja Petri Huovila, puh. 050 4646 866, myös sähköpostitse etunimi.sukunimi@parainen.fi.
Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupunginhallitukselle ja toimitetaan sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työavain 483188, tai osoitteeseen parainen@parainen.fi. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Hakemusasiakirjoihin on liitettävä tutkintotodistukset, työtodistukset ja mahdolliset kielitodistukset.

Lisätietoja

Paraisten kaupunki, Ympäristöosasto

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen noin 15 100 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi. Kaupungin pinta-ala on 5 545 km2, josta 80 prosenttia on vettä. Paraisten kaupungissa on maassamme eniten saaristossa asuvia asukkaita. Kaupungissa on myös eniten vapaa-ajanasukkaita (mökkejä on noin 8 000).

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla, Kuntarekry.fi :ssä ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.


Osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen

Sinulle suositellut työpaikat