test
JOHTAVAN LÄÄKÄRIN OSA-AIKAINEN VIRKA - Keminmaan kunta

Keminmaan kunta hakee osa-aikaista johtavaa lääkäriä terveyspalveluihin. Osa-aikaisessa virassa on 50% työaika, 20 h/viikko.

Johtavan lääkärin tehtäviin kuuluu terveydenhuoltolaissa terveyskeskuksen toiminnasta vastaavalle lääkärille määrätyt tehtävät. Keminmaan kunnan terveyspalvelut on ulkoistettu. Johtavan lääkärin tehtävänä on toimia tulosalueen vastuuhenkilönä ja lääketieteellisenä johtajana terveyspalveluissa. Tehtäviin kuuluu myös perusterveydenhuollon lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen liittyvät koordinaatiotehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena johtavan lääkärin osa-aikaiseen virkaan on laillistetun yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto, kokemusta hallinnollisista teh-tävistä ja riittävät esimiestaidot. Perusterveydenhuollon vankka osaaminen, kehittämishalu, johtamistaito, kyky yhteistyöhön ja hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi virkaan valittaessa.

Palkkaus on KVTES:n lääkärisopimuksen mukainen. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Valittavan on esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ennen valintapäätöksen vahvistamista. Koeaika on 6 kk. Keminmaan kunta on savuton työpaikka.

Lisätietoja antavat perusturvajohtaja Katja Raatikainen, p.040 7790907; katja.raatikainen@keminmaa.fi tai johtava lääkäri Pertti Sakaranaho, p. 040 6376720; pertti.sakaranaho@keminmaa.fi.

Hakemus täytetään sähköisenä 04.02.2022 klo 14.00 mennessä Keminmaan kunnan internetsivuilla www.keminmaa.fi/avoimettyopaikat tai www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Perusturvajohtaja Katja Raatikainen, p. 040 7790907; katja.raatikainen@keminmaa.fi
Johtava lääkäri Pertti Sakaranaho, p. 040 6376720; pertti.sakaranaho@keminmaa.fi

Lisätietoja

Keminmaan terveyskeskus

www.keminmaa.fi


Osoite: Väylätie 2, 94400 Keminmaa

Sinulle suositellut työpaikat