Johtavan lääkärin virka - Someron kaupunki

Someron kaupungin terveyskeskuksessa on uudelleen haettavana

Johtavan lääkärin virka 15.5.2019 mennessä

Johtavan lääkärin työnkuvasta osa on hallintotyötä ja osa normaalia terveyskeskuslääkärin työtä. Muiden virkaan kuuluvien tehtävien laadusta ja määrästä neuvotellaan hakijan kanssa valinnan yhteydessä.
Työnkuvan kokonaisuus on monipuolinen ja virkaan haetaan terveyskeskuksemme kehittämiseen innostunutta lääkäriä. Terveyskeskuksemme tarjoaa palvelut 8500 somerolaiselle ja lisäksi pieni määrä naapurikuntamme asukkaista käy sopimuksen mukaisesti saamassa palvelunsa Someron terveyskeskuksessa.
Terveyskeskus on monipuolisesti toimiva sisältäen yksikköinä vastaanotot, laboratorion, röntgenin, kuntoutusyksikön, MT-yksikön, vuodeosaston ja työterveyshuollon sekä neuvolat. Päivystyksemme on arkisin
klo 08:00-19:00 Somerolla ja muina aikoina Forssan terveydenhoidon yksikössä.
Palkkaus on kilpailukykyinen ja hakijalla on mahdollisuus ilmoitta haun tai haastattelun yhteydessä palkkatoiveensa. Kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin pätevyys. Erikoislääkärin pätevyys ja aiempi hallinnollinen kokemus katsotaan eduksi valintaa tehtäessä.
Nykyinen johtava lääkäri jatkaa työtään terveyskeskuksen vastaanoton lääkärinä ja on tarvittaessa apuna johtotehtävien perehdytysvaiheessa.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valinnan tiedoksisaannista. Edellytämme hakijalta tartuntatautilain § 48 mukaista rokotussuojaa. Noudatamme kuuden kuukauden koeaikaa.
Johtavan lääkärin peruspalkka muodostuu 5730 e:sta + kokemuslisästä ja johtavan lääkärin erillispalkkiosta 2000 e.

Pyydämme jättämään hakemuksen liitteineen Kuntarekry-palveluun osoitteessa www.kuntarekry.fi tai toimittamaan osoitteeseen Someron perusturvatoimisto, PL 35, 31401 Somero.

Teuvo Jokinen, johtava lääkäri Someron terveyskeskus p. 045 636 8284
etunimi.sukunimi@somero.fi

Someron kaupunki, Perusturva, Terveyspalvelut
Osoite: Turuntie 44, Somero

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. www.somero.fi
Somero on savuton työnantaja.

Tutustu työnantajaan