JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA - Kangasalan kaupunki

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA - Kangasalan kaupunki

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun kehittäminen, lastensuojelun ja perhepalvelutiimien vetäminen, lähiesimiehenä toimiminen, henkilöstön tukeminen asiakastyössä, tarvittaessa vaikeimmissa asiakastyön tilanteissa mukanaolo ja lastensuojelulain mukaiset johtavan viranhaltijan päätökset.

Kangasalan ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen ja johtava sosiaalityöntekijä toimii myös Pälkäneen lapsiperheiden sosiaalityön esimiehenä. Lisäksi tehtäviin kuuluu perhetyön kehittäminen yhdessä perhetyönohjaajan kanssa ja tämän esimiehenä toimiminen. Johtava sosiaalityöntekijä toimii tarvittaessa sosiaalityön johtajan sijaisena. Kangasalan kunta tarjoaa hyvät kehittämis- ja kouluttautumismahdollisuudet ja tukea esimiestyöhön.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Arvostamme kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja kehittävää työotetta. Kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä työhöntulotarkastuksen yhteydessä tehtyä huumausainetestiä koskeva todistus. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön osalta työhöntulotarkastukseen sisältyy huumausainetesti.

Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Aikaisemmin hakeneet otetaan uudessa haussa huomioon.

Lisätietoja

http://www.kangasala.fi

Sosiaalityön johtaja Kaisa Bragge, p. 050 406 1186
kaisa.bragge@kangasala.fi

Kangasalan kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus
Osoite: Urheilutie 15, 36200,

Kangasala on hyvinvoiva, kasvava ja voimakkaasti kehittyvä yli 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa hyvien kulkuyhteyksien äärellä Tampereen naapurissa. Olemme palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen kaupunki, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen, yrittämiseen ja työntekoon.
Kangasala ja Pälkäne muodostavat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen, jossa Kangasala toimii isäntäkuntana.

Tutustu työnantajaan