test

Johtavan sosiaalityöntekijän virka lastensuojelun vastuualueella

Hakuaika päättyy  8.12.2023 12:00

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella, Soitessa on haettavana 8.12.2023 klo 12.00 mennessä Perhekeskuspalveluissa

JOHTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA LASTENSUOJELUN VASTUUALUEELLAKetterä Keski-Pohjanmaa ja Soite kutsuu- tule meille töihin!

Haettavana olevaan johtavan sosiaalityöntekijän virkaan kuuluu kahden systeemisen tiimin toiminnan vastaamisesta. Johtavana sosiaalityöntekijänä johdat asiakastyötä ja toimit konsultoivana sosiaalityöntekijänä.

Soiten lastensuojelussa on yhteensä 7 systeemistä tiimiä sekä perhehoidon tiimi.

Tukea saat muilta johtavilta sosiaalityöntekijöiltä ja lastensuojelun vastuualuejohtajalta. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävään sisältyy jonkin verran asiakastyötä.

Toivomme hakijalta kehittävää työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme aiempaa työkokemusta lastensuojelun parissa ja katsomme eduksi johtavan sosiaalityöntekijän aiemman työkokemuksen. Joustavuus ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tärkeitä. Arvostamme systeemisen toimintamalliin perehtymistä mutta järjestämme tarvittaessa siihen koulutusta ja perehdytystä. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Virallinen pätevyysvaatimus on lain mukainen eli sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys.

Tarjoamme monipuolisen ja ammatillisesti haastavan ja mielenkiintoisen työn sekä kehittämismyönteisen ja motivoituneen työyhteisön, jossa on erityisen mukavat työkaverit ja kannustava työilmapiiri. Suhtaudumme myönteisesti täydennyskoulutukseen ja perheterapeuttiseen orientaatioon pohjautuva työnohjaus on järjestetty. Työyhteisön toimivuus ja yhteinen tekeminen, huolten jakaminen ja toisten tukeminen toimii työyhteisössämme. Meillä kehittämisideat huomioidaan ja kannustamme työntekijöidemme tutkimushankkeita. Kokkolassa toimii vireä ja ketterä yliopistokeskus Chydenius, jossa on tarjolla Jyväskylän yliopiston sosiaalityön perus- ja jatko- opintoja sekä yhteistyötä sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminnassa

Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää hyvinvointialueen henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos sekä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 6.2 §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Valitulla tulee olla voimassa Tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja antavat:

Palvelualuejohtaja Maarit Biskop p. 040 8065151 maarit.biskop(a)soite.fi
Toimialuejohtaja Minna Lönnbäck p. 044 7809442 minna.lonnback(a)soite.fi

Kokkola 15.11.2023

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite ledigförklarar att sökas senast 8.12.2023 kl. 12.00 och inom Familjecentertjänster

EN TJÄNST SOM LEDANDE SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDETS ANSVARSOMRÅDESmidiga Mellersta Österbotten och Soite kallar - kom och arbeta hos oss!

Den ledigförklarade tjänsten som ledande socialarbetare innebär ansvar för verksamheten i två systemiska team. Som ledande socialarbetare leder du klientarbetet och fungerar som konsulterande socialarbetare.

Inom barnskyddet finns sammanlagt 7 systemiska team och familjevårdens team.

Du får stöd av andra ledande socialarbetare och ansvarsområdeschefen för barnskyddet. Den ledande socialarbetarens uppgift omfattar i viss mån också klientarbete.

Av den sökande önskar vi ett utvecklande arbetssätt, färdighet att arbeta självständigt samt goda interaktions- och samarbetsfärdigheter. Vi värdesätter tidigare arbetserfarenhet inom barnskyddet, och vi räknar tidigare arbetserfarenhet som ledande socialarbetare som merit. Flexibilitet och skriftliga kommunikationsfärdigheter är viktiga i arbetet. Vi värdesätter kännedom om den systemiska verksamhetsmodellen, men vid behov ordnar vi utbildning och inskolning i den. Goda kunskaper i svenska räknas som merit. Det officiella behörighetsvillkoret är lagenligt, dvs. behörighet som legitimerad socialarbetare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015).

Vi erbjuder ett mångsidigt och yrkesmässigt utmanande och intressant arbete och en utvecklingsvänlig och motiverad arbetsmiljö med mycket trevliga kollegor och en uppmuntrande anda. Vi förhåller oss positivt till vidareutbildning, och arbetshandledning som bygger på familjeterapeutisk orientering har ordnats. Arbetsplatsen och samarbetet fungerar, vi delar bekymren och stöder varandra. Hos oss beaktas utvecklingsidéer, och vi stöder våra anställdas forskningsprojekt. I Karleby verkar det aktiva och smidiga universitetscentret Chydenius som erbjuder Jyväskylä universitets grundstudier och fortsättningskurser inom sociala arbetet samt samarbete inom sociala arbetets forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökning. Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Innan valet fastställs bör den valda visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för välfärdsområdets personal, ett negativt drogtest samt ett straffregisterutdrag i enlighet med 6.2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Den valda bör ha ett giltigt vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Prövotiden är 6 månader.

Mer information ges av:

Serviceområdeschef Maarit Biskop tfn 040 806 5151, maarit.biskop(a)soite.fi
Verksamhetsområdeschef Minna Lönnbäck, tfn 044 780 9442, minna.lonnback(a)soite.fi

I Karleby 15.11.2023

MELLERSTA ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Tutustu työnantajaan