Jokilatvan opiston taideopettajan virka - Haapajärven kaupunki

Jokilatvan opiston taideopettajan virka - Haapajärven kaupunki

Tehtävä edellyttää vahvaa pedagogista osaamista kuvataiteissa. Eduksi katsotaan myös käsityötaiteen tuntemus. Taideopettaja on Jokilatvan opiston koko taideopetuksen johtava opettaja ja opiston suunnittelu- ja kehittämistyöryhmän jäsen. Vuotuinen työaika on 954 tuntia, josta 580 tuntia opetusta ja 374 tuntia muuta työtä. Muun työn osuuteen sisältyy mm. osallistuminen opiston opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, tuntiopettajien ohjaaminen ja rekrytointi, graafiset tehtävät sekä näyttelyiden järjestäminen. Valittavalta edellytetään 986/1998 mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset pedagogiset opinnot). Koeaika on neljä (4) kuukautta.

Rehtori Kim Oja, 044 4456 167, kim.oja@haapajarvi.fi
Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki, 044 4456 164, veijo.tikanmaki@haapajarvi.fi

Haapajärven kaupunki
Osoite: Jokilatvan opisto, Kirkkokatu 2, Haapajärvi, Haapajärvi

Haapajärven kaupunki ylläpitää alueellista kansalaisopistoa, Jokilatvan opistoa, jonka toiminta-alue on Haapajärvi, Nivala, Pyhäjärvi ja Reisjärvi. Opisto järjestää opetusta vuosittain noin 700 kurssilla yli 18 000 tuntia. Kursseille osallistuu vuosittain runsaat 10 000 opiskelijaa ja opiskelijoiden nettomäärä on noin 4 500.

Tutustu työnantajaan