Joroisten kunnan kesäyrittäjyystuki - Joroisten kunta

KESÄYRITTÄJYYSOHJELMAAN haku 11.4.2021 mennessä.

Kesäyrittäjyystuki on tarkoitettu joroislaisen 16-24 vuotta täyttävän opiskelijan/opiskelijoiden kesäyritystoiminnan toteuttamiseen. Tuen suuruus on 500 euroa/henkilö/kesä. Tukea saadakseen kesäyrittäjyysohjelmaan hakevan henkilön/henkilöiden yritysidean on oltava liiketaloudellisesti perusteltu ja yritystoiminta tulee toteuttaa kesän 2021 aikana.

Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeneet haastatellaan uusyrityskeskus Wäläkyn, Savon ammattiopiston ja Joroisten kunnan toimesta. Tämän jälkeen hakijat saavat tiedon mahdollisuudesta kunnan kesäyrittäjyystukeen. Kesäyrittäjyystukea saadakseen hakijan on sitouduttava Savon ammattiopiston järjestämään noin viikon pituiseen, Nuori Yrittäjyys -ohjelman mukaiseen, yrittäjyyskoulutukseen sekä siihen liittyviin tapaamisiin.

Kesäyrittäjyysohjelmaan hakeutuvan on oltava toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksen kirjoilla. Peruskoulun 9.-luokan päättävä voi hakea ohjelmaan, mikäli on hakenut kevään yhteishaussa johonkin Savon ammattiopiston oppilaitokseen. Kesäyrittäjätoiminnasta saa halutessaan näyttöjen avulla opintosuorituksia, joita voi hyödyntää opinnoissaan. Lisäksi kesällä aloitettua yritystoimintaa voi tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan jatkaa NY-ohjelman mukaisesti oppilaitoksessa (oppilaitoksesta riippuen).

Kesäyrittäjyysohjelmaan haku tapahtuu "Täytä hakemus/Hae työpaikkaa" -painikkeen kautta. Kerro sähköisen hakemuslomakkeen lisätiedoissa lyhyesti kesäyritysideastasi. Hakijoihin otetaan yhteyttä viimeistään hakuajan päätyttyä.

Tutustu työnantajaan

Yritysasiantuntija Aarre Damski, p. 044 491 0658, aarre.damski@navitas.fi

Joroisten kunta
Osoite: Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen

Joroinen on noin 4 500 asukkaan vahvasti yrittävä kunta Pohjois-Savossa. Lisätietoa Joroisista www.joroinen.fi.

Sinulle suositellut työpaikat