Skip to main content
test
Joustavan perusopetuksen opettajan virka - Suomussalmen kunta

Joustavan perusopetuksen opettaja (JOPO)

Suomussalmen kunnan perusopetukseen haetaan joustavan perusopetuksen opettajaa (JOPO) vakinaiseen virkaan 1.8.2024 alkaen.

Viran sijoituspaikka on Ruukinkankaan uusi yhtenäiskoulu. Virka täytetään luokanopettajan kelpoisuusehtojen mukaisesti ja siinä noudatetaan luokanopettajan viran mukaista opetusvelvollisuutta ja palkkausta.

Toivomme hakijoilta vahvaa pedagogista osaamista ja ryhmänhallintataitoja, näkemystä joustavien tukijärjestelyjen toteutuksesta sekä kolmiportaisen tukijärjestelmän hyvää hallintaa. Positiivinen asenne uuden koulun toiminnan pedagogiseen kehittämiseen sekä hyvät vuorovaikutustaidot auttavat viran menestyksekkäässä hoitamisessa.

Opettajien virkojen ja tehtävien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, nykyaikaisten opetusvälineiden ja -menetelmien hallintaa sekä kehittävää työotetta. Eduksi katsomme, että hakijalla on kykyä ja taitoa myös perusopetuksen taito- ja taideaineiden opetukseen.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan (OVTES). Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun henkilön on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä työnantajalle lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisteriote. Todistukset on toimitettava ehdolla, että valintapäätös muutoin raukeaa

Hakuaika päättyy 23.2.2024 klo 15.00.

Hakemukset sähköisesti kuntarekry.fi-palvelun kautta. Hakemukseen on liitettävä kelpoisuutta osoittavat todistukset ja CV/ansioluettelo pdf-tiedostoina. Alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä erikseen.

Lisätietoja

https://www.suomussalmi.fi/fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ruukinkankaan koulun rehtori Heli Manninen, puh. 044 777 3050, heli.manninen@edu.suomussalmi.fi
Ruukinkankaan koulun apulaisrehtori Jussi Tolonen, puh. 044 777 3051, jussi.tolonen@edu.suomussalmi.fi
Sivistysjohtaja Teemu Piirainen, puh. 040 688 4545, teemu.piirainen@suomussalmi.fi

Lisätietoja

Suomussalmen kunta, Sivistyspalvelut

Suomussalmen kunta sijaitsee sisun syntysijoilla Ylä-Kainuussa. Maakuntakeskukseen Kajaaniin on matkaa 100 km. Asukkaita kunnassa on noin 7100. Olemme ylpeitä rikkaasta historiastamme, upeasta erämaa- luonnostamme ja monipuolisista peruspalveluista. Upeiden liikuntamahdollisuuksiensa ansiosta Suomussalmi nimettiin vuoden 2018 eurooppalaiseksi urheilukaupungiksi.

Kunta järjestää perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnan perusopetuksessa on yksi E-6 luokkien alakoulu (Karhulanvaaran koulu) sekä yksi E-9 luokkien yhtenäiskoulu (Ruukinkankaan koulu). Ruukinkankaan uuden yhtenäiskoulun koulutilat on otettu käyttöön elokuussa 2022. Kansalaisopisto toimii laajasti koko kunnan alueella.


Osoite: Ruukinkatu 5, 89600 Suomussalmi

Sinulle suositellut työpaikat