Kaavasuunnittelija - Kajaanin kaupunki

Kaavasuunnittelija - Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala hakee

KAAVASUUNNITTELIJAA

Kaavasuunnittelijana pääset mukaan luomaan tulevaisuuden kaupunkia ja kestävää yhteiskuntaa. Tuemme ammatillista kehittymistäsi monipuolisten työtehtävien kautta. Vastavuoroisesti odotamme sinulta vastuullisuutta ja motivaatiota uuden oppimiseen.

Kaavasuunnittelijan pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat yleiskaavojen ja yleissuunnitelmien laatiminen sekä konsulttityön ohjaus, poikkeamislupapäätösten, suunnittelutarveratkaisujen ja lausuntojen valmistelu sekä rakentamisen yleinen ohjaus haja-asutusalueella.

Kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu rakennusarkkitehdin, maanmittaus- tai ympäristöteknologian insinöörin tutkinto tai muu soveltuva esim. maanmittausteknikon tutkinto ja riittävä työkokemus. Lisäksi edellytämme hyvää suomenkielen taitoa, yleisimpien toimisto- ja suunnitteluohjelmien hallintaa sekä kykyä vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, kokemusta maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta sekä itsenäistä ja joustavaa työskentelytapaa.

Tehtävän täyttämisessä katsotaan eduksi MRL:n mukainen kaavan laatijan pätevyys.

Tehtävän palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen toimen vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Valinnassa voidaan käyttää ulkopuolista arviointia. Virka täytetään loppuvuodesta 2020 ja toimi on työsopimussuhteinen viran vapautumiseen saakka. Työsuhde alkaa 1.1. 2020 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 30.9.2019 klo 15.00. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani, kuoreen merkittävä: kaavasuunnittelijan toimi.

Lisätietoja antaa kaupunginarkkitehti Anne Siltavuori p. 044 7100 834, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Kajaanin kaupunki, Ympäristötekninen toimiala
Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

www.kajaani.fi

Tutustu työnantajaan