Skip to main content
test

Utajärven kunta, hiiliviisaan yhteiskunnan edelläkävijä, hakee kaavasuunnittelijaa innovatiiviseen elinympäristöpalveluiden tiimiin, toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Tarjoamme mahdollisuuden hybridimalliseen työhön.

Kaavasuunnittelija toimii elinympäristöpalveluiden organisaatiossa elinympäristöjohtajan alaisuudessa. Elinympäristöpalvelut vastaavat rakennetusta ympäristöstä ja maankäytön suunnittelusta Utajärven kunnassa. Organisaatio on kooltaan pieni ja toimintatavaltaan hyvin joustava.

Utajärvi on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva pieni kunta väestön määrällä katsottuna, mutta pinta-alaltaan suuri. Utajärvellä elinkeinoelämän kehittyminen vilkasta ja kunnassa on käynnissä useita uusiutuvan energian hankkeita.

Kaavasuunnittelijan tehtäviin kuuluvat kunnan maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiantuntijatehtävät ja maankäytön suunnitteluprosessien ohjaaminen sekä konsulttipalveluiden käytön ohjaaminen. Kaavoitussuunnittelija toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena kaavoittajana sekä tehtävänkuviin sisältyy yleinen kaavoitusasioiden valmistelu päätöksentekoon. Kaavoitussuunnittelijalla on keskeinen rooli kunnan elinvoiman rakentamisessa.

Kaavoitussuunnittelijalta odotetaan kehitysmyönteisyyttä, innovatiivisuutta sekä tarkkaa työotetta. Elinympäristöpalvelut tarjoavat työntekijälle ammatillisia kehittymismahdollisuuksia. Kunnassa suhtaudutaan myönteisesti kouluttautumiseen sekä itsensä kehittämiseen.

Viran kelpoisuusehtona on vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen teknikon tutkinto. Toivomme aiempaa kokemusta maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustehtävistä. viran hoitamisessa luetaan eduksi hyvät tiimityötaidot, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot sekä projektinhallintaosaaminen. Lisäksi hakijalta edellytetään maankäytön suunnittelua koskevien vaatimusten ja määräysten sekä maankäyttö- ja rakennuslain tuntemusta. Työssä menestyminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Kunnassa on käytössä Epassi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Elinympäristöpalvelut päätti jatkaa kaavasuunnittelijan viran hakuaikaa 3.10.2022 klo 12 asti. Virkaa aikaisemmin hakeneiden hakemukset otetaan huomioon hakuprosessissa.

Lähetäthän hakemuksesi 3.10.2022 klo 12.00 mennessä Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta. Toivomme virkaan valittavan aloittavan työt kunnassa syksyn aikana!

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, puh. 050 387 1973

Lisätietoja

Utajärven kunta

Utajärvi on visiomme mukaan vuonna 2040 onnellisuuden ja yrittämisen edellytyksiä luova kunta, jossa kuntalaisilla ja yrittäjillä on mahdollisuus tehdä töitä ja harrastaa sekä olla osa välittävää kylämäistä yhteisöä. Utajärvellä on laadukkaat palvelut ja sijainti. Tavoitteenamme on kehittää kunnan toimintaa toimimalla ”pikkuisen paremmin kuin muut”.


Osoite: Kirkkotie 27, 91600 Utajärvi

Sinulle suositellut työpaikat