Skip to main content
test
Kaavoittaja - Iitin kunta

Iitin, Kärkölän, Sysmän ja Padasjoen kunnat Päijät-Hämeessä hakevat yhteistä kaavoittajaa kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään. Määräaikaisuuden perusteena on kuntien yhteistoimintakokeilu. Jos kokeilu onnistuu, on kuntien yhteinen kaavoittaja mahdollista vakinaistaa tehtävään.

Kaavoittajan tehtävänä on laatia tai kilpailuttaa ja tilata yleispiirteisiä ja yksityiskohtaisia, alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavia kaavoja sekä huolehtia kaavahankkeiden selvityksistä, vaikutusten arvioinneista, vuorovaikutusmenettelyistä, kaavaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksenteon valmisteluista.

Kaavoittajan kelpoisuusvaatimuksena on suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus. Eduksi katsotaan kaavoitukseen liittyvä erityisosaaminen.

Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä ja liikkumista kunnissa. Kuntien yhteisen kaavoittajan päätoimipaikka voi sijaita missä tahansa neljässä kunnassa tai Lahdessa Päijät-Hämeen liiton tiloissa. Tehtävään palkattavan toive ratkaisee päätoimipaikan.

Kuntien yhteinen kaavoittaja on Iitin kunnassa kaavoitajan tehtävässä ja kuuluu Iitin kunnan henkilökuntaan.

Tehtäväkohtainen palkka on 4 500 €/kk. Työkokemuksen mukaan on lisäksi mahdollista saada ammattialalisää max. 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Työssä noudatetaan kunnallisen teknisen henkilöstön sopimusta ja työaikana on toimistotyöaika. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kehittyä maankäytön suunnittelijana ja asiantuntijana.

Työ alkaa helmikuussa 2023 tai sopimuksen mukaan.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Iitin kunnanjohtaja Jarkko Salonen, p. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi
Päijät-Hämeen liiton aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, p. 040 531 7628, niina.ahlfors@paijat-hame.fi

Lisätietoja

Iitin kunta, Tekniset palvelut

Iitti on reilun kuudentuhannen asukkaan elinvoimainen ja kehittyvä kunta Päijät-Hämeessä. Kunta työllistää 210 henkilöä hallinto-, sivistys- ja teknisten palveluiden toimialoilla.

Toimimme vastuullisesti, välittäen ja vuorovaikutteisesti.

Monipuolisten ja mielenkiintoisten tehtävien lisäksi Iitin kunta tarjoaa kannustavan työympäristön sekä kunta panostaa työntekijöiden hyvinvointiin tarjoamalla laajat työterveyspalvelut sekä liikunta- ja kulttuurietuja. Kaikilla kunnan työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään, käyttää osaamistaan ja ammattitaitoaan tehtävissään monipuolisesti. Välitämme jokaisesta kuntalaisesta, työntekijästä ja yrityksestä – rakennamme yhteistä kuntaa, jossa toimimme toisia kunnioittaen, rehellisesti sekä läpinäkyvästi. Toimenkuvasta riippumatta pidämme yhdessä huolen siitä, että tarjoamme hyvät puitteet asumiseen, matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen.


Osoite: PL 32, 47401 Kausala

Sinulle suositellut työpaikat