Kaavoitusarkkitehti - Kirkkonummen kunta

Kaavoitusarkkitehti - Kirkkonummen kunta

Kuntatekniikan toimiala hakee joukkoonsa kaavoitusarkkitehtia

Pääasiallisiin tehtäviin kuuluu osayleis- ja asemakaavojen laatiminen sekä muu maankäytön suunnittelu ja sen ohjaaminen. Erityisenä ansiona pidetään kunta-alan tuntemusta, hankkeiden visualisointitaitoa, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä mahdollisuutta ottaa virka vastaan mahdollisimman nopeasti.

Viran pätevyysvaatimuksena on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto tai yhdyskuntasuunnitteluun suuntautuneen maantieteilijän (FM) tai diplomi-insinöörin tutkinto. Hakijalta edellytetään riittävä työkokemus. Palkka määräytyy teknisen alan sopimuksen palkkaryhmän III mukaan. Koeajan jälkeen varsinainen palkka voi olla suuruudeltaan 3500 - 4150 €/kk. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti opinto- ja työtodistuksineen 8.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: www.kuntarekry.fi. (työavain 215838)

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Lisätietoja antavat kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, puh. 040 846 5657, sekä kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen, puh. 040 538 9587.

Kirkkonummen kunta, kuntatekniikan toimiala, maankäytön tulosalue, kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
Osoite: Ervastintie 2, Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se kuuluu HSL-alueeseen. HINKU-kuntana Kirkkonummi edistää toiminnallaan kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista, joista kuntatekniikan toimialalla noin 250. Kuntatekniikassa on meneillään useita mielenkiintoisia suunnitteluhankkeita ja henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti.
Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan