Skip to main content
test
Kaavoitusarkkitehti - Kokkolan kaupunki

Kaavoitusarkkitehdin tehtäviin sisältyy maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvät asiantuntijatehtävät, asemakaavojen ja asemakaavamuutosten, maankäytön suunnitelmien ja selvitysten valmistelu sekä osallistuminen maankäytön suunnitteluprosessien sekä konsulttipalveluiden käytön ohjaamiseen. Tehtäväkuvaa voidaan rajallisesti tarkentaa hakijoiden koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Toimen kelpoisuusehtona on arkkitehdin tai toimeen soveltuva insinöörin (DI/AMK) tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus.

Kaavoitusarkkitehdiltä odotetaan kehitysmyönteisyyttä, innovatiivisuutta sekä tarkkaa työotetta. Arvostamme aiempaa kokemusta yhdyskuntasuunnittelun, maankäytön suunnittelu- ja kaavoitustehtävistä ja näkemystä kaupunkisuunnittelusta. Lisäksi arvostamme valmiutta projektien vetämiseen. Työssä onnistumiseksi tarvitaan hyvän kirjallisen ja suullisen ilmaisutaidon ohella oma-aloitteisuutta ja hyvää tietoteknistä osaamista. Ruotsinkielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävään valittavalta edellytetään AutoCAD-, paikkatieto- ja kuntarekisteriohjelmien käytön hallintaa.

Työskentelet tiimin jäsenenä vuorovaikutuksessa eri alojen ammattilaisten ja mm. asukkaiden kanssa ja arvostamme tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tarjoamme tueksesi innostuneen, ammattitaitoisen ja keskustelevan työyhteisön sekä mahdollisuuden oman osaamisesi jatkuvaan kasvattamiseen ja lisäkouluttautumiseen. Tarjoamme mahdollisuuden hybridimalliseen työhön.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisten henkilöstön virka- ja työehtosopimusten mukaan. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävä täytetään 1.11.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kaupunkisuunnittelupäällikkö Jouni Laitinen, puh. 044 7809 360 ja yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg, puh. 044 7809 364. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@kokkola.fi.

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkisuunnittelu

KOKKOLA – Meillä on laajempi horisontti. Kokkola on 48 000 asukkaan kukoistava ja avarakatseinen, kaksikielinen merikaupunki, joka on henkiseltä kooltaan asukaslukuaan isompi. Yhdessä nostamme esille kasvun ja elämyksellisyyden helmet, ja luomme niille rohkeasti edellytyksiä.


Osoite: Kauppatori, 67101 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat