Kaavoitusarkkitehti - Kouvolan kaupunki

Kaavoitusarkkitehti - Kouvolan kaupunki

Keskeisinä tehtävinäsi ovat asemakaavojen ja poikkeamislupien valmistelu, kaupunkikuvaan ja rakentamisen ohjaamiseen ja neuvontaan liittyvät tehtävät sekä osallistuminen kaupungin kehityshankkeisiin ja työryhmiin, mm. erilaisten suunnittelukilpailujen järjestäminen kuuluu työhön. Virassa toimit myös tilaajatehtävissä ja tarvittaessa kaupunginarkkitehdin sijaisena.

Virka on uusi ja tehtävänkuva tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja pätevyyden mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinto sekä suomen kielen sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito.

Toivomme, että sinulla olisi kokemusta asemakaavojen laadinnasta, mutta huomioimme myös vastavalmistuneet. Arvostamme tuoretta näkemystä kaupunkisuunnitteluun, asiakas- ja kehittämislähtöistä toimintatapaa, oma-aloitteisuutta ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä hyvää graafista ilmaisutaitoa.

Työ alkaa sopimuksen mukaisesti. Virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta osasta, mahdollisesta henkilökohtaisesta ja ammattialalisästä ja on siten haarukassa 3500-4100e/kk. Virassa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakuaikaa jatkettu, virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.kouvola.fi/rekry

Lisätietoja tehtävästä antaa kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 02061 59 138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi
Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella www.kouvola.fi/rekry.

Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, Elinympäristön kehittäminen, Kaupunkisuunnittelu
Osoite: Valtakatu 33, 45700,

Kouvola on kestävällä tavalla kehittyvä lähes 85 000 asukkaan kaupunki, jossa liikkuminen on sujuvaa ja asuminen edullista. Viihdyt varmasti monipuolisten palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä moni-ilmeisen luonnon keskellä. Tervetuloa työntekijäksi ihmeen hienoon Kouvolaan!
Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan