Kaavoitusarkkitehti - Rauman kaupunki

Rauman kaupunki hakee

KAAVOITUSARKKITEHTIA (virka)
poikkeuksellisen monipuolisiin ja kiinnostaviin kaupunkisuunnittelun asiantuntijatehtäviin. Kaupungissa on kaksi maailmanperintökohdetta, merta, saaristoa ja suursatama.

Kaavoitusarkkitehdin tehtävänä on toimia yhdyskuntasuunnittelijana laatimalla yleispiirteisiä ja yksityiskohtaisia, alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaavia kaavoja sekä huolehtia tarvittavista selvityksistä, vuorovaikutusmenettelystä, kaavaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksenteon valmisteluista.

Kelpoisuusehtona on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu arkkitehdin tutkinto ja alan suunnittelukokemusta tai virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja merkittävää alan suunnittelukokemusta tai rakennusarkkitehdin tutkinto ja merkittävää alan suunnittelukokemusta.

Tehtävä edellyttää kykyä kaavoitusprosessien itsenäiseen johtamiseen ja sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutustaidot ja kulttuuriympäristöosaaminen.

Työskentelemme noin kymmenen hengen kaavoitus- ja maailmanperintöyksikössä. Yksikkö kuuluu tekniseen toimialaan. Kahden maailmanperintökohteen osalta työskentely on hyvin verkostoitunutta kansallisesti ja kansainvälisesti, johon myös kaavoitustyö kytkeytyy. Työskentelytapaamme kuuluu tiivis yhteistyö poikkihallinnollisesti, eri viranomaistahojen, paikallisten toimijoiden, yliopistojen ja muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Suunnittelutyö ja kaikki muu asianhallinta tapahtuu sähköisesti. Paikkatieto-ohjelmana on Trimble Locus Cloud. Suunnittelutyössä voi tarvittaessa hyödyntää myös muita ohjelmia oman osaamisen mukaan.

Hakemuksen jättäminen: Ensisijaisesti järjestelmän kautta (www.rauma.fi/rekry)


Lisätietoja

http://www.rauma.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat kaavoitusjohtaja Juha Eskolin, puh. 044 793 3660 ja kaavoitusarkkitehti Mervi Tammi, puh. 044 793 3664.
Mahdolliset paperihakemukset voi jättää osoitteeseen: Rauman kaupungin tekninen toimiala/kirjaamo, Kanalinranta 3, 26100 RAUMA. Kuoreen tunnus "Kaavoitusarkkitehti".

Rauman kaupunki, tekninen toimiala, kaavoitus
Osoite: Kanalinranta 3, 26100 Rauma

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.