Kaavoitusinsinööri - Maalahden kunta

Maalahden kunta hakee kaavoitusinsinöörin sijaista ajaksi 1.12.2021-31.10.2022 tai sopimuksen mukaan

Palvelussuhde on kokoaikainen, mutta myös mahdollisista osa-aikatyöjärjestelyistä voidaan keskustella.

Kaavoitusinsinööri vastaa kunnan kaavoituksesta, mikä tarkoittaa muun muassa asema- ja yleiskaavaprosessien koordinointia sekä kaavoitusasioiden ja kaavoitusta koskevien lausuntojen valmistelemista tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle.

Kaavoitusinsinööri vastaa myös kunnan kaavoituskatsauksen laatimisesta.

Kaavoitusinsinööri tekee tiivistä yhteistyötä kaavoitus- ja maapoliittisissa asioissa kunnan viranhaltijajohdon ja luottamushenkilöiden sekä kunnassa toimivien yritysten ja kunnan asukkaiden kanssa.

Kelpoisuusvaatimus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3. §:n mukainen eli suunnittelutehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus, esimerkiksi diplomi-insinööri, insinööri tai teknikko, joka on suorittanut soveltuvan maanmittausalan tutkinnon.

Arvostamme kokemusta kaavoituksesta ja hyvää tietämystä maankäyttö- ja rakennuslaista ja muista kaavoitusprosesseissa olennaisista laeista ja asetuksista sekä kunnallishallinnosta ja kehittämisasioista. Työ edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kaavoitusinsinöörin esimies on tekninen johtaja.

Kielitaitovaatimuksena on ruotsin kielen erinomainen ja suomen kielen hyvä ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen taito.

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

http://www.maalahti.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jenny Malmsten, puh. 050 437 2447, jenny.malmsten@malax.fi ja tekninen johtaja John Södergran, puh. 050 430 4430, john.sodergran@malax.fi

Lisätietoja

Tekninen lautakunta

Maalahti on kaksikielinen kunta, jonka asukkaista enemmistö on ruotsinkielisiä. Maalahti sijaitsee Pohjanmaan rannikolla noin 25 kilometriä Vaasasta etelään. Kunnassa on noin 5 500 asukasta. Kunnan elinkeinorakenteelle on tyypillistä maatalous ja pienyrittäjyys. Kunta tarjoaa innostavan työympäristön ja hyvän työyhteisön ammattitaitoisille henkilöille. Maalahden kunta on savuton kunta.


Osoite: Malminkatu 5, 66100 Maalahti

Sinulle suositellut työpaikat