Skip to main content
test
Kaavoitusinsinööri - Kuusamon kaupunki

Tilaa hengittää - Sua kutsuu Kuusamo

Ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii aktiivinen ja jatkuvasti kehittyvä monipuolisten palveluiden Koillis-Suomen talousalueen elinvoimainen kaupunkikeskus. Meille tärkeitä arvoja ovat hyvinvointia tukeva arjen sujuvuus ja turvallisuus, yhteisöllisyys, osaamisen jatkuva kehittäminen ja vastuulliset valinnat.

Haemme KAAVOITUSINSINÖÖRIÄ.

Kuusamon kaupungin tulevaisuustoimialalle alueiden kehitys tulosalueelle haetaan kaavoitusinsinööriä.

Viran tehtäväkuvaan kuuluu mm. rakentamisen ja maankäytön ohjaaminen, kaavoittamiseen liittyvät tehtävät eri kaavatasoilla, poikkeamisten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittely, maaseutuohjelman täytäntöönpano ja siihen liittyvän kylien kehittämisen ohjaaminen, sekä toimialan maankäyttöön liittyvien kehittämishankkeiden valmistelu ja ohjaaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena kaavoitusinsinöörin virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä työkokemus kaavoitustehtävistä (MRL § 10 ja MRA § 3 mukainen kaavan laatijan pätevyys). Eduksi luetaan kokemus työskentelystä kuntaorganisaatiossa, hyvät tietotekniset tiedot ja taidot, kyky toimia valmistelijana toimielinten kokousasioissa liittyen maankäyttöön, voimassa oleva FISE pätevyys (kaavan laatija), esihenkilökokemus, hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot sekä riittävä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi, englanti).

Kuusamon kaupunki tarjoaa työntekijöilleen henkilökuntaetuna paikkakunnan liikunta- ja
kulttuuripalveluja. Kehitämme henkilöstön osaamista ja käytössä on liukuva työaika sekä
mahdollisuus etätyöhön tehtävänkuvan niin salliessa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaisesti. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus tulee tehdä 16.6.2023 klo 12.00 mennessä sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Työavain nro 532887.

Alkuperäiset kelpoisuus- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat: kehitysjohtaja Jari Karsikko, p. 040 860 8394 jari.karsikko@kuusamo.fi tai
kaavoitusteknikko, tulosaluejohtajan sijainen Pekka Räisänen, p. 040 756 7881

Lisätietoja

Kuusamon kaupunki, Tulevaisuustoimiala

Kuusamon kaupunki, Tulevaisuustoimiala, alueiden kehitys tulosalue, maankäytön tulosyksikkö

Luontokaupunki Kuusamo on rajoja ylittävä, omatoimisten ja yritteliäiden ihmisten vieraanvarainen alueensa keskus. Innostus ja rohkeus ovat yhteistyön perustana - täällä asiat tehdään vähän eri tavalla. Hyvä elämä kukoistaa kansainvälisessä ja luovassa ympäristössä. Kuusamon menestyminen perustuu toimiviin palveluihin, ympärivuotiseen matkailuun, puhtaan luonnon ja sen raaka-aineiden kestävään käyttöön. Kuusamon kaupunki työllistää n. 680 työntekijää.

Lue lisää työskentelystä ja asumisesta alueella: maanpinnalla.fi/alueet/kuusamo/


Osoite: PL 9, 93601 Kuusamo
Kuusamon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat