KAAVOITUSJOHTAJA - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunta hakee tekniselle osastolle 1.10.2020 lukien tai sopimuksen mukaan

KAAVOITUSJOHTAJAA

Kaavoitusjohtaja toimii kaavoitus- ja mittaustulosalueen johtajana ja keskeisenä tehtäväalueena on maanhankinnan valmistelu ja maankäytön suunnittelu. Kaavoitusjohtaja osallistuu myös operatiiviseen maanhankintaan yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä suunnittelutyöhön erityisesti strategisten maankäyttösuunnitelmien (yleiskaavoitus) osalta.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (DI tai arkkitehti) ja hakijalla tulee olla MRL 20 § mukainen kaavoittajan pätevyys. Hakijan työkokemus maankäytön suunnittelun johto- ja/tai asiantuntijatehtävissä katsotaan hakijalle eduksi.

Virassa on TS:n mukainen palkkaus, tehtävään on määritelty TVA ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Kaavoitusjohtajan virkaan valitun on ennen virassa aloittamistaan esitettävä kunnan työterveyshuollon hyväksymä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee jättää ma 24.8.2020 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, PL 20, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle teksti Kaavoitusjohtaja. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

http://www.ilmajoki.fi

Tutustu työnantajaan

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, 044 4101 200
Tekninen johtaja Paavo Perälä, 044 4191 300

Ilmajoen kunta, Tekninen osasto
Osoite: Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki

Ilmajoki on reilun 12.000 asukkaan kasvukunta Etelä-Pohjanmaalla lähinaapureinaan Kurikka ja Seinäjoki. Kunnan tarjoama asuintontti on löytänyt uudet rakentajat keskimäärin 25 -40 kertaa vuodessa ja tasainen asukasluvun kasvu edellyttää jatkossakin kysyntää vastaavien asuinpaikkojen tarjontaa kunnan eri alueilta.