Kaavoituspäällikkö - Hämeenkyrön kunta

Hämeenkyrön kunnan elinympäristöpalveluissa ympäristöpalveluiden vastuualueella on haettavana kaavoituspäällikön vakituinen virka.

Hämeenkyrön kuntastrategian tavoitteena on pitää koko Hämeenkyrö vireänä, hyvin saavutettavana ja kehittyvänä kuntana osana Tampereen seutukuntaa, puoli tuntia Tampereelta Suomen kasvukäytävällä. Tavoitteenamme on nykyisille ja uusille asukkaille laadukas elinympäristö sekä taajamissa että maaseudulla. Lisäksi haluamme tarjota yrityksille juuri niiden tarpeita vastaavia yritystontteja.

Elinympäristöpalveluissa vastaat kaavoituksesta ympäristöpalveluiden tiimissä, jonka muut jäsenet vastaavat rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja maankäytöstä. Keskeisiin tehtäviisi kuuluu kunnan viihtyisien asuinalueiden ja vetovoimaisten yritysalueiden monipuoliset suunnittelutehtävät, yleis- ja asemakaavojen suunnittelu ja niihin liittyvien ostopalvelujen tilaaminen ja ohjaaminen, viranomaisyhteistyö sekä muut maankäytön suunnitteluun liittyvät asiantuntijatehtävät. Osallistut rakennetun ympäristön ohjaukseen ja siihen liittyvien päätösten ja prosessien valmisteluun ja esittelyyn kunnan eri toimielimissä. Lisäksi osallistut maakunnalliseen ja kuntien väliseen yhteistyöhön ja toimit elinympäristöjohtajan sijaisena Kansallisen kasvukäytävätyöryhmän ohjausryhmässä.

Kaavoituspäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen pätevyys ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä työkokemus, jotta virkaan valittavalla on kelpoisuus toimia MRL mukaisena kunnan kaavoittajana. Eduksi luetaan kokemus erityisesti kuntakaavoitustehtävistä.

Lisäksi edellytämme alan lainsäädännön ja kunnallishallinnon tuntemista, hyviä asiakaspalvelutaitoja, sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kokemusta henkilöstöjohtamisesta, sillä työhön liittyy esihenkilötehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii kokemusta ja näyttöä onnistuneista asema- ja yleiskaavahankkeista, kaavoitusprosessin hoitamisesta ja hyvää maankäytön suunnittelu- ja paikkatietosovellusten hallintaa. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sillä sisäinen ja ulkoinen sidosryhmäyhteistyö ja kuntalaisten osallisuuden kehittäminen ovat tärkeä osa työtäsi.

Virka on täytettävissä sopimuksen mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen alan sopimuksen mukaisesti. Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Hämeenkyrön kunta on savuton työpaikka.

Viran hakuaika päättyy 28.9.2021 klo 15.00. Hakemukset tulee lähettää sähköisesti www.kuntarekry.fi (työavain 383182). Hakemukseen tulee liittää CV sekä palkkatoive. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Kaavoituspäällikön virkaan aikaisemmin jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Haastattelut pidetään 7.10.2021.

Lisätietoja

http://ww.hameenkyro.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kunnanjohtaja Antero Alenius 050-68 192 ja elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen 050- 68 249

Lisätietoja

Hämeenkyrön kunta, Elinympäristöpalvelut

Hämeenkyrö on 10 400 asukkaan ja tunnettujen kansallismaisemien virkeä kulttuurikunta, joka sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien ja Suomen kasvukäytävän varrella, vain puolen tunnin päässä Tampereelta. Kunta on panostanut pitkäjänteisesti laadukkaisiin peruspalveluihin, palvelukiinteistöjensä uudistamiseen ja rakentamiseen kaiken ikäisille sekä matkailuun ja yrittäjyyteen. Lähitulevaisuudessa kunnan vetovoimaa, arjen sujuvuutta sekä elinympäristön turvallisuutta, laatua ja viihtyisyyttä parannetaan mm. rakentuvan Hämeenkyrönväylän myötä.


Osoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö

Sinulle suositellut työpaikat