Skip to main content
test
KAKSI (2) OHJAAJAN TOINTA / PESÄPUUN ASUMISPALVELUT JA PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA/ ... - Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 31.03.2021 klo 12.00 mennessä Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueella, hakuaikaa jatketaan 31.5.2022 klo 12 saakka. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

KAKSI OHJAAJAN TOINTA / PESÄPUUN ASUMISPALVELUT JA PÄIVÄAIKAINEN TOIMINTA/ LESTIJOKILAAKSON TOIMINTAKESKUS

Kelpoisuusehdot toimeen on lähihoitajan koulutus tai vastaava aikaisempi sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus tai muu soveltuva koulutus.

Toimeen valittavalta edellytetään kykyä toimia itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Motivaatiota asiakaslähtöiseen työhön kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa, kehittämismyönteisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja yksilöohjaustaitoja sekä tiimityötaitoja. Lisäksi arvostamme aiempaa työkokemusta sekä käden taitoja. Erilaiset osaamisalueet pääsevät monipuolisessa toiminnassa hyvään käyttöön. Mikä on sinun erityisosaamisalueesi, jota voisit hyödyntää arjessamme asiakkaidemme hyväksi?

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto - ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista, valitun tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6kk koeaikaa.

Soite on savuton työpaikka. Työhön sisältyy opiskelijaohjaus.

Lisätietoja tehtävistä antavat

palveluesimies Pia Kopsala puh. 040 489 2210
vastaava ohjaaja vs. Anne Vilminko puh. 040 804 4870

Toholammilla 07.03.2022


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Sinulle suositellut työpaikat