Kaksi erityisopettajan viransijaisuutta - Ilmajoen kunta

Ilmajoen kunnassa on haettavana ajalle 7.1. - 5.6.2021

KAKSI ALAKOULUN ERITYISOPETTAJAN VIRANSIJAISUUTTA

Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus. Alkusijoituspaikat tarkentuvat myöhemmin.

Erityisopettajat ovat joustavasti käytettävissä kaikilla alakoulujen vuosiluokilla, esiopetus ja samanaikaisopetus mukaan lukien. Arvostamme yhteistyöhakuista oppilaslähtöistä työotetta, digiosaamista ja opettajakokemusta, kuten myös kokemusta haasteellisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa, joka on puolet virkasuhteen kestosta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi (työavain 322815). Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://ilmajoki.fi/

Tutustu työnantajaan

koulunjohtaja Jarmo Kuoppala, puh. 044 4191 438 tai jarmo.kuoppala@ilmajoki.fi
erityisopettaja Heidi-Marja Hannuksela, puh. 044-4191 680 tai heidi-marja.hannuksela@ilmajoki.fi

Ilmajoen kunta, Sivistysosasto, Alakoulut
Osoite: Ilmajoki, 60800 Ilmajoki

Ilmajoki on noin 12 300 asukkaan kunta, jonka elinvoima rakentuu laadukkaiden kulttuuritapahtumien, hyvien ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien sekä yritysmyönteisten toimintatapojen ja perhemyönteisten valintojen pohjalle.