Kaksi kesätyöntekijää nuorten osallisuushankkeelle - Etelä-Savon maakuntaliitto

E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon hankkeeseen haetaan kahta kesätyöntekijää kesäksi 2021 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin, kesäkuuksi ja elokuuksi.

Jokainen nuori on asiantuntija

Hankkeessa edistetään nuorten osallisuutta Etelä-Savon maakunnassa ja vahvistetaan nuorten taitoja ja rohkeutta lähteä vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin. Hanke järjestää ryhmätoimintaa, koulutusta, kokouksia, tapaamisia ja mahdollistaa nuorten osallistumisen erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeen toiminnassa eri elämäntilanteessa olevia nuoria kannustetaan pohtimaan eri vaikuttamisen tapoja ja etsitään yhdessä välineitä yhteiskunnallisten kysymysten tarkasteluun eri näkökulmista.
Kesätyö antaa mahdollisuuden tutustua Etelä-Savon maakuntaan ja hyödyntää omia vahvuuksia. Työ voi sisältää (koronatilanne ja turvallisuus huomioon ottaen) jonkin verran liikkumista Etelä-Savon alueella, mutta tämä ei edellytä ajokorttia tai omia kyytejä.

Työpiste sijaitsee Mikkelissä.

Millaisiin tehtäviin haemme kesätyöntekijää edistämään nuorten osallisuutta?

Kesätyöntekijä 1 (kesäkuu 2021) Osallistuminen Nuorten maakunnallisen vaikuttamisen käsikirjan tekemiseen ja muut hankkeen avustavat tehtävät

Kesätyöntekijä 2 (elokuu 2021) Someviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen ja muut hankkeen avustavat tehtävät

Kesätyöntekijät osallistuvat nuorille suunnatun materiaalin suunnitteluun ja someviestintään, sekä muihin hankkeen tavoitteiden mukaisiin toimintoihin. Toivomme kesätyöntekijältä omia ideoita ja visiota sekä kiinnostusta vaikuttaa asioihin. Arvostamme aikaansaavaa ja oma-aloitteista asennetta.

Eduksi katsomme
- erilaisten some-kanavien hallinnan (Snapchat, Instagram, YouTube yms.)
- kiinnostuksen valokuvaamiseen ja videoiden tekoon
- hankkeen kohderyhmän tuntemuksen

Kesätyöstä maksetaan tehtäväkohtaisena palkkana 1653,91 euroa/kk. Työsuhteen ehdot KVTES. Hakemus on jätettävä kuntarekry.fi -palveluun perjantaihin 5.3.2021 klo 15 mennessä. Haastattelut järjestetään maaliskuun lopussa, viikolla 13.

Lisätietoja saat:
Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori, p. 040 655 9793
Emmi Fjällström, osallisuuskoordinaattori, p. 040 825 4656

E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä kehittää toiminnoissa mukana olevien nuorten työelämätaitoja. Hankkeen toiminta on maakunnallista ja sen toteuttamisessa huomioidaan myös haja-asutusalueiden ja pienempien kuntien nuoret.

Lisätietoja

http://www.esavo.fi

Tutustu työnantajaan

Terhi Venäläinen, osallisuuskoordinaattori, p. 040 655 9793
Emmi Fjällström, osallisuuskoordinaattori, p. 040 825 4656

Etelä-Savon maakuntaliitto
Osoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa - Etelä-Savon - yleisestä kehittämisestä.