Kaksi maankäyttöinsinööriä - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupunki hakee

KAHTA MAANKÄYTTÖINSINÖÖRIÄ

tontit ja maanhallinta -palveluyksikköön vakituiseen työsuhteeseen 1.11.2020 alkaen sekä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.11.2020-30.11.2021.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn 11 hengen yksikössä, joka vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta ja isännöinnistä, maanhankinnasta, tonttien luovutuksesta ja markkinoinnista sekä muista maa- ja asuntopolitiikkaan liittyvistä tehtävistä. Lisäksi yksikkö vastaa kaupungin omistamien rakennusten purattamisesta, pilaantuneiden maiden puhdistuttamisesta ja yritystonttien esirakennuttamisesta.

Vakituisessa maankäyttöinsinöörin tehtävässä vastaat rakennusten purattamisesta ja pilaantuneiden maiden puhdistuttamisesta maanomistajan edustajana sekä pääset mukaan vaikuttamaan ja kehittämään työhösi liittyviä menetelmiä ja ratkaisuja. Osallistut myös tiimin muihin tehtäviin. Tehtävänkuvaus voi tarkentua valituksi tulevan henkilön erityistaitojen ja kiinnostuksen mukaan. Saat myös mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työsi mukana.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on maanmittaus- tai rakennusalan insinöörin (AMK tai YAMK) tai diplomi-insinöörin koulutus. Hakijalta edellytetään hyvää paineensietokykyä, itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja sekä aikaansaavaa työotetta. Eduksi luetaan rakennusalan tuntemus ja osaaminen sekä kokemus tonttien esirakennuttamisesta.

Määräaikaisessa maankäyttöinsinöörin tehtävässä hoidat omakotitonttien luovutusta ja markkinointia sekä määräalakauppojen ja viranhaltijapäätösten valmistelua. Osallistut monipuolisesti myös tiimin muihin tehtäviin. Tehtävänkuvaus voi tarkentua valituksi tulevan henkilön erityistaitojen ja kiinnostuksen mukaan. Saat myös mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä työsi mukana.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on maanmittausalan insinöörin (AMK tai YAMK) tai diplomi-insinöörin koulutus. Otamme huomioon myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat. Hakijalta edellytetään itsenäistä ongelmanratkaisukykyä, vuorovaikutus- sekä tiimityötaitoja. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää paineensietokykyä, suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä aikaansaavaa työotetta. Tehtävässä luetaan eduksi viestintä- ja markkinointitaidot, taitto-ohjelmien osaaminen sekä kokemus kunnan maapoliittisten tehtävien hoidosta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Tehtävät alkavat 1.11.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa.

Hakulomakkeella voit kertoa kummasta tehtävästä olet kiinnostunut.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Tonttipäällikkö Paula Hartman, puh. 014 266 1376, sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka