Kaksi määräaik. biologian ja maantiedon lehtoria - Tornion kaupunki

Kaksi määräaik. biologian ja maantiedon lehtoria - Tornion kaupunki

Tornion kaupunki julistaa avoimeksi kaksi määräaikaista biologian ja maantiedon lehtorin tehtävää kevätlukukaudelle 2020 Tornion kaupungin Putaan ja Raumon kouluissa (7.-9. -luokat). Putaan koulun opettajan tehtävään sisältyy biologian, maantiedon ja terveystiedon opetusta sekä luokanvalvojan tehtävä, Raumon koulun opettajan tehtävään sisältyy maantiedon ja terveystiedon opetusta.

Määräaikaisuus johtuu molemmissa yksiköissä perhevapaan sijaisuudesta, tarkempi sijaisuuden kesto määritellään myöhemmin. Hakemukset tehtäviin pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta 28.11.2019 klo 14.00 mennessä.

Kelpoisuusehdot asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palvelussuhteen ehdot määrittyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävissä käytetään koeaikaa. Tehtäviin valittujen on esitettävä nähtäväksi 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikostaustaote, joka ei saa olla 6 kk:tta vanhempi.

Lisätietoa kouluista:

https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/putaan-koulu/

https://www.tornio.fi/kasvatus-ja-opetus/opetuspalvelut/peruskoulut/raumon-koulu/

Tiedustelut virka-aikana:
Putaan koulu, rehtori Tarja Forsström, puh. 050-597 1385
Raumon koulu, rehtori Katri Keisu, puh. 040-846 4073

Lisätietoja

http://www.tornio.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut virka-aikana:
Putaan koulu, rehtori Tarja Forsström, puh. 050-597 1385
Raumon koulu, rehtori Katri Keisu, puh. 040-846 4073

Tornion kaupunki, Sivistyspalvelut
Osoite: Raumontie 100 / Hannulankatu 7, 95460 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1300 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja. www.tornio.fi