Kaksi nuorisokodinohjaajaa Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Kaksi nuorisokodinohjaajaa Hovilan nuorisokotiin - Jyväskylän kaupunki

Hovilan nuorisokoti on moderni 10- paikkainen lastensuojelulaitos joka tarjoaa laadukkaita lastensuojelun palveluita ensisijaisesti Jyväskylän kaupungin alueen lapsille ja heidän perheilleen sekä vastaa lisäksi myös sosiaalipäivystyksen ja ympäristökuntien palvelutarpeisiin. Hovilan nuorisokoti on jaettu kahteen eri osastoon joista toinen 7- paikkainen yksikkö tarjoaa vastaanottotoimintaa ja tavanomaisempaa nuorisokotihoitoa ja toinen 3- paikkainen yksikkö on erityisen vahvan tuen yksikkö jossa pystytään vastaamaan erityisesti lastensuojelun haastavimpien asiakkuuksien tarpeisiin. Nuorisokotisijoituksen päättyessä Hovilan nuorisokodista tarjotaan kaikille lapsille ja heidän perheilleen sijoituksen jälkeistä kotiin tehtävää työtä sovitusti 1-3 kuukauden ajan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Hovilan nuorisokodin työyhteisön ja toiminnan avainsanoja ovat: ajassa liikkuva, ammatillinen ajantasaisuus, asiakaskeskeisyys ja -osallisuus, innovatiivisuus, mukautuvuus, reflektiivisyys, uteliaisuus sekä yksilöllinen, avarakatseinen ja yhdenvertainen kohtaaminen.

Nyt haemme

KAHTA NUORISOKODINOHJAAJAA

toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Nuorisokodinohjaaja osallistuu lastensuojelulain (2007/417) perusteella nuorisokotiin sijoitetun 12-17 -vuotiaan lapsen tuen tarpeen arviointiin, huolenpitoon ja kuntoutukseen. Tehtävänä on myös tukea sijoitetun lapsen vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa sekä pyrkiä heidän kanssaan yhteistoimintaan ottaen ensisijaisesti huomioon lapsen etu.

Keskeisiä työtehtäviä ovat vastaanotto- ja kriisityö, lastensuojelutarpeen arviointi, kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyö, moniammatillinen yhteistyö, opiskelijoiden ohjaus sekä kodinhoidolliset työt. Toinen tehtävistä voi mahdollisesti sijoittua erityisen vahvan tuen yksikköön.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva AMK-tutkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi). Tehtävään valittavalta edellytetään riittävää työkokemusta ja erityisosaamista lastensuojelusta, työtä ohjaavan lainsäädännön ja palveluverkon tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeaa, innovatiivista, elämänmyönteistä ja itsenäistä, mukautuvaista työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävät alkavat 1.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä noudatetaan koeaikaa.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Nuorisokodin johtaja Janne Puumala, puh. 014 266 4815 tai sähköpostitse: janne.puumala@jkl.fi

Lastensuojelun palvelut
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan