Kaksi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tointa - Nokian kaupunki

Kaksi sairaanhoitajan/terveydenhoitajan tointa - Nokian kaupunki

Toimet terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa 1.7.2019 alkaen.

Nokialla syntyy uutta - myös vastaanottotoiminnassa. Lääkärien väestövastuumallista luovutaan tulevana syksynä ja tämä mahdollistaa myös hoitajien vastaanottotoiminnan uudelleen järjestelyt ja kehittämisen. Uuden Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on alkanut. Sen valmistumiseen saakka vastaanotot toimivat juuri remontoiduissa tiloissa Vihnuksen terveysasemalla.

Ensisijainen sijoituspaikka tehtävän alkaessa on terveyskeskuksen aluevastaanotto.
Työtehtäviin kuuluvat lääkärin työparina työskentely, itsenäinen vastaanotto mm eri sairauksiin liittyvät kontrollikäynnit ja haavahoidot sekä toimenpiteissä avustaminen. Digitaalisten palvelukanavien Klinik ja Videovisit ohjelmien lisäksi työtehtävässä on runsaasti puhelintyöskentelyä, jossa korostuu hoidon tarpeen arviointi. Tehtävään sisältyy työnkiertoa kiireettömän ja kiirevastaanottotoiminnan sisällä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja sekä soveltuvuus tehtävään. Työssä edellytetään valmiutta digitaalisten työvälineiden käyttöön. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii itsenäistä päätöksentekokykyä ja hyvää yhteistyökykyä eri sidosryhmien kanssa. Arvostamme hyvien työyhteisö- ja vuorovaikutustaitojen lisäksi oma-aloitteisuutta, joustavuutta, muutoskyvykkyyttä ja kehittämismyönteistä työotetta. Aikaisempi kokemus itsenäisestä vastaanottotyöskentelystä ja sähköisten asiointikanavien käytöstä katsotaan eduksi.

Työaika tehtävässä on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2479,66 euroa.
Tehtävien palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Toimissa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Vakinaiseen toimeen valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydestään. Edellytämme tartuntatautilain (§ 48, 1227/2016) mukaista rokotussuojaa.

Haastattelut pidetään 3.6.2019.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Lisätietoa tehtävästä antavat osastonhoitaja Tarja Malmström p. 050 3958 846 ja apulaisosastonhoitaja Pirjo Jokinen p. 040 8443 922, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi.

Nokian kaupunki, Perusturvapalvelut
Osoite: Harjukatu 21, 37100 Nokia

Nokia on kasvava yli 33000 asukkaan kaupunki vetovoimaisella Tampereen kaupunkiseudulla. Monien suomalaisten menestystarinoiden juuret ovat täällä. Nokialla teollisuus ja muu yritystoiminta työllistää ja luo toimeentuloa. Monipuolisesta luonnosta sekä aktiivisesta kulttuuri- ja muusta harrastetoiminnasta olemme ylpeitä.

Tutustu työnantajaan