Kaksi sosiaalityöntekijää - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin perheiden ennaltaehkäisevät palvelut hakee ammattitaitoiseen ja työtä kehittävään varhaisen tuen perhesosiaalityöhön sekä nuorisovastaanoton sosiaalityöhön

KAHTA SOSIAALITYÖNTEKIJÄÄ

toistaiseksi voimassa olevIIn virkoihin 1.9.2020 alkaen.

Varhaisen tuen palveluissa toteutetaan sosiaalihuoltolakia ja tarjotaan lapsiperheille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Yksikköön kuuluvat perhesosiaalityön lisäksi palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perheohjaus, pikkulapsipsykologityö sekä perhekeskustyö.

Nuorisovastaanotolla annetaan terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukaisia nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluja. Työtiimiin kuuluu 12 terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöä.

Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuollollinen sosiaalityö, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palvelutarpeen arviointi yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa toimiminen omana työntekijänä. Tehtävässä pääsee mukaan kehittämään uudenlaista sosiaalityön työnkuvaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Tehtävät edellyttävät sosiaalihuoltolain tuntemusta sekä sosiaalityön työkokemusta. Eduksi katsotaan työkokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tehtävissä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työparina ja tiimissä sekä erilaisissa verkostoissa. Lisäksi työtehtävien hoitamisessa tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Molemmat tehtävät alkavat 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote (joka ei saa olla 6 kk vanhempi).

Haastattelut pyritään järjestämään 14.-15.7.2020 ja niihin kutsutaan henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Varhaisen tuen palveluiden palveluesimies Satu Moisio puh. 014 266 3502, sähköposti satu.m.moisio@jyvaskyla.fi 12.6.2020 saakka, ajalla 15.6.-8.7.2020 sosiaalityöntekijä Sari Minkkinen puh. 014 266 3703, sähköposti sari.minkkinen@jyvaskyla.fi
Nuorisovastaanoton johtava sosiaalityöntekijä Eija Hiltunen puh. 014 266 3695, sähköposti eija.m.hiltunen@jyvaskyla.fi.

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.

Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka