Kansainvälisen hanketoiminnan asiantuntija - Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Haemme HAMK Edu -tutkimusyksikköömme kansainvälisen hanketoiminnan asiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen.

Asiantuntijan tehtävänä on toimia projektipäällikkönä, kehittäjänä ja/tai kouluttajana kansainvälisissä TKI- ja vientihankkeissa, erityisesti korkeakoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja/tai ammatilliseen opettajankoulutukseen liittyen. Tehtävänä on myös osallistua rahoituksen hankintaan (esim. Maailmanpankki, YK, ja EU:n ohjelmat (Horizon)). Lisäksi tehtäviin voi kuulua opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtäviä ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja HAMKin muissa yksiköissä.

Asiantuntijalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi asiantuntijalta vaaditaan käytännön kokemusta koulutus- ja kehittämistehtävistä kehittyvissä maissa ja muissa EU-maissa, ammatillisen koulutuksen kehittämiskokemusta kotimaasta ja ulkomailta sekä kokemusta ja näyttöä kansainvälisten rahoitusten hankkimisesta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii matkustusvalmiutta.

Hakijalta katsotaan eduksi asetuksen ammattikorkeakouluista (1129/2014) 18 §:ssä säädetty ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien kelpoisuus. Lisäksi eduksi katsotaan tieteelliset jatko-opinnot ja jatkotutkinto, laaja-alainen kokemus ohjauksen ja koulutuksen kentällä sekä kehittyvien maiden tuntemus eri maanosista.

Tarjoamme asiantuntijalle haastavan ja mielenkiintoisen tehtävän lisäksi mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan. Pääset mukaan monialaiseen ja aktiiviseen työyhteisöön kehittyvässä ja kasvavassa organisaatiossamme. Tehtävästä on mahdollista edetä esimerkiksi kehittämispäällikön tai tutkijayliopettajan tehtäviin osaamisen, pätevyyksien sekä suuntautumisen mukaan.

Valintaprosessiin sisältyy haastattelu ja osaamisen näyttö.

Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 30.11.2020.

Lisätietoja tehtävästä antavat tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi sekä myyntipäällikkö Maaret Viskari, puh. 050 574 5943, maaret.viskari@hamk.fi.

Lisätietoja

http://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/hameen-ammattikorkeakoulu-oy/
http://www.hamk.fi

Tutustu työnantajaan

Tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri, HAMK Edu, puh. 040 587 9883, martti.majuri@hamk.fi
Myyntipäällikkö Maaret Viskari, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, puh. 050 574 5943, maaret.viskari@hamk.fi

HAMK Edu
Osoite: Visamäentie 35 A, 13100 Hämeenlinna

HAMK on 7000 opiskelijan ja 600 asiantuntijan osaajaorganisaatio, jolla on keskeinen asema toiminta-alueensa osaamisen kehittämisessä. Tavoitteenamme on rakentaa arvostettu kansainvälinen korkeakoulu, joka on toiminta-alueensa johtava innovaatioiden ja yrittäjyyden edistäjä, väestön osaamistason kohottaja ja joustava työelämän yhteistyökumppani.

HAMK Edu -tutkimusyksikössä tutkitaan, tuetaan ja kehitetään mm. ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta, opettajankoulutusta, työyhteisöjä ja organisaatioita. Opettajien rooli ammatillisen osaamisen kehittämisessä on keskeinen ja siksi se on tutkimusyksikön toimintojen integroinnin kannalta olennainen. Tutkimusyhteistyötä tehdään kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa muiden korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa. Osaamisen vienti ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on osa tutkimusyksikön toimintaa.