Kansalaisopiston rehtori - Iitin kunta

Kansalaisopiston rehtori on opiston ainoa hallinnon työntekijä. Rehtorin tehtäviin kuuluvat kaikki kansalaisopiston valmistelu- ja toimeenpanotehtävät. Lisäksi rehtorin tehtävänkuvaan kuuluu koulutuspolun kokonaissuunnittelu alkaen varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen sekä vaativien koulutukseen liittyvien asiakokonaisuuksien valmistelu koulutoimessa (laskutukset, kokoushallinta, talousarvionprosessin valmistelutyöt).

Painotamme valintaprosessissa ennen kaikkea käytännön taitoja em. alueilta. Arvostamme kehittämisnäkökulmaa ja oma-aloitteisuutta.

Tehtävään valittavalta toivotaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä kokonaisuuksien hallintaan, jämäkkyyttä ja itsenäistä työotetta, vahvaa talouden ja tietojärjestelmien osaamista, sujuvaa kirjallista ja suullista taitoa.

Kelpoisuusvaatimukset on määritelty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa 986/1998 § 2.

Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valittavalla on kuuden kuukauden koeaika. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Sivistystoimenjohtaja Pia Harmokivi, pia.harmokivi@iitti.fi, 040 4833732

Iitin kunta
Osoite: Rautatienkatu 20, Iitti

Iitti on 6.900 asukkaan elinvoimainen ja eteenpäin menevä kunta, jossa on vahva yrittämisen ja yhdessä tekemisen kulttuuri. Iitti sijaitsee Lahden ja Kouvolan kaupunkien välissä valtatie 12 ja kansainvälisen ratayhteyden varrella. Hyvät liikenneyhteydet sekä kunnan läpi virtaava Kymijoki luonnonkauniine maisemineen mahdollistavat monipuolisen elinkeinorakenteen. Lisää vauhtia kuntaan on tuomassa rakenteille oleva kansainvälisen tason moottoriurheilu- ja ajokoulutuskeskus KymiRing.

Tutustu työnantajaan