Kansalaisopiston rehtori - Parikkalan kunta

Parikkalan kunta hakee rehtoria toistaiseksi voimassa olevaan, kokoaikaiseen virkasuhteeseen Simpelejärven opistoon 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Simpelejärven opisto on Parikkalan ja Rautjärven kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka ylläpidosta vastaa Parikkalan kunta. Suunniteltuja opetustunteja kuluvana lukuvuonna on noin 4 300. Opistolla on oma päätoiminen opistosihteeri ja 30 - 40 tuntiopettajaa.

Kansalaisopiston rehtori johtaa Parikkalan kunnan vapaan sivistystyön tulosaluetta vastaten kansalaisopiston toiminnan lisäksi Parikkalan kunnan kulttuuri-, vapaa-aika- ja kirjastopalveluista. Lukuvuonna 2020 - 2021 työajasta pääosa kohdistuu kansalaisopiston toimintaan. Rehtorin tehtäviin ei sisälly opetusvelvollisuutta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Arvostamme näkemystä vapaan sivistystyön palvelujen kehittämisestä, kokemusta esimiestyöstä sekä hyviä yhteistyötaitoja erityisesti kolmannen sektorin suuntaan.

Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset pyydämme toimittamaan 30.10.2020 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kunta@parikkala.fi tai postitse Parikkalan kunta, Kunnanhallitus, Harjukuja 6, 59100 Parikkala. Hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo ja selvitys hakijan kelpoisuudesta.

Tutustu työnantajaan

kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Berg, ari.berg@ariberg.fi, p. 040 5667 328
kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, vesa.huuskonen@parikkala.fi, p. 044 7811 250

Parikkalan kunta, Sivistyspalvelut, Vapaa-aikapalvelut
Osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Parikkala - Parasta yhdessä

Parikkalan kunnan vetovoima perustuu monipuoliseen yritystoimintaan ja kattavaan palvelutarjontaan, jossa kuntalainen on asuinpaikastaan riippumatta keskiössä. Kunnan vahvuuksia on sen luonto, talous ja turvallisuus.

Parikkalan kunta - Savuton työpaikka